Використання прямого маркетингу в діяльності підприємства

  • Код товару: 21000836
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Використання прямого маркетингу в діяльності підприємства", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 38


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

1. СУТНІСТЬ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

3. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

5. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. Київ: Лібра, 2013. 720 с. 

2. Прямий маркетинг. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-9605.html 

3.Бернет Дж., Морлартл С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный поход. СПб: Питер, 2012. 864 с. 

4.Маркетинг: навчальний посібник / за ред. С.І. Чеботар, Я.С. Ларіна, О.П. Луцій, М.Г. Шевчук, Р.І. Буряк. Київ: «Наш час», 2012. 504 с. 

5 Сучасні тенденції розвитку прямого маркетингу в Україні. Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. 2012. С. 30-34.

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Експрес-курс.СПб. Пітер, 2014. 800 с. 

7.Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, оріентований на ринок. СПб. : Пітер, 2011. 720 с. 

8.Акуліч И.Л. Маркетинг. 6-е вид.,: Найвища школа. 2014. 511 с. 

9.Ромат Е. В. Реклама: Підручник для вузів. СПб.: Пітер, 2008. 512 с. 

10.Ромат Е. В. Реклама: Короткий курс. СПб.: Пітер, 2009. 208 с. 

11.Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основи маркетингу.М.; СПб.: Іздат.дом. "Вільямс", 2014.105с.

12. Джек Траут «Траут про стратегію» М., 2012.

13. Амблер Т. Практичний маркетинг. СПб: Видавництво «Пітер», 2012. 400с.

14.Грузинів В.П. Схема маркетингової діяльності. М.: "Инфра – М", 2012. 305с.

15.Кондитерська корпорація «Рошен». Електронний ресурс досліджуваного підприємства. URL: https://www.roshen.com/?ntvduo=true 

16. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Інформація про досліджуване підприємство. URL: https://smida.gov.ua/db/participant/00382125 

17. Інформатор про зменшення обсягів продукції досліджуваного підприємства. URL: https://informator.news/arhiv2016/?p=177285 

18.Зміни зумовлені ринком. Українське підприємство: шлях до успіху. К., 2012.

19. Халилов Д.Д. Маркетинг в соціальних мережах. М.: Ви-цтво «Манн, Иванов и Фербер», 2017. 240 с.

20. Мартинова П., Ерофеєва А. SMM просування  покрокове керівництво. URL: https://www.intervolga.ru/blog/marketing/smmprodvizhenie- poshagovoe-rukovodstvo/ 

21.Исследования конкурентов на рынке кондитерских изделий. URL: http://stud24.ru/management/issledovaniya- konkurentov-na-rynke-konditerskih/24203- 70948-page1.html. 

22. Виханский О. С. Стратегическое управление : ученик. М. : Гардарики, 1999, 2002. 296 с.

23. Сокур М. І. Маркетинг і реклама в кондитерській галузі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 5(3). С. 46-49. 

24.Гайдаенко Т.А. Управление маркетингом: Полный курс МВА. М.: ЭКСМО, 2013. 480 с. 


Унікальність