Розробка проекту клінінгової служби

  • Код товару: 21000853
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Розробка проекту клінінгової служби", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 34


Переглянути фрагмент


Зміст

Вступ

Розділ 1. Підходи до процесу розроблення бізнес-проекту

1.1. Основні принципи бізнес-прогнозування

1.2. Методика розробки бізнес-проекту

1.3. Структура бізнес-проекту

Розділ 2. Аналіз процесів відкриття клінінгової компанії

2.1. Аналіз ринку послуг з прибирання м. Рівне

2.2. Формування інвестиційних та поточних витрат відкриття клінінгової компанії

Розділ 3. Проект створення фірми  «Чистий дім»

3.1. Резюме проекту

3.2. Маркетинговий план проекту

3.3. Аналіз проектних ризиків та заходів їх запобігання

Висновки

Список використаної літератури

Джерела

1. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах : навч. посіб.  Т. О. Ставерська, І. С. Андрющенко.  Харків: Видавець Іванченко І. С., 2013. 146 с. 

2. Фінансове прогнозування, його зміст і значення. URL: http://om.net. ua/14/14_9/14_91376_finansovoe-prognozirovanie-ego-soderzhanie-i-znachenie.html 

3. Попов В. М. Бізнес-планування: підручник; під ред. В. М. Попова, С. І. Ляпунова, С. Г. Млодік.  3-е изд., Перераб. і доп.  М.: Фінанси і статистика, 2012.  816 с.

4. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко.  К. : КНЕУ, 2012. 379 с. 

5. Тарасюк Г.М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посібник. Тарасюк Г.М. К. : Каравела, 2012. 280 с. 

6. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств : затверджені Наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. No 290. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0290665-06. 

7. Як розробити бізнес-план. Проект Тасіс з розповсюдження технічної інформації. Видання Європейської комісії, 2012.

8. Лобунець Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Основи бізнес-проектування» для студентів спеціальності «Менеджмент» факультету аграрного менеджменту НУБіП. К.:Вид. центр НУБіП, 2017.150 с. 

9. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів : затверджені Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 р. № 73. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.39798.0. 

10. Лаврів Л. А. Планування діяльності організації : навчальний посібник. Тернопіль : Крок, 2013. 320 с. 

11. Кваша О.С., Фоміна В.В. Бізнес-планування у діяльності організації: європейські стандарти, основні методологічні підходи та базові процедури. Економіка і суспільство,2016. С. 268–275.

12. Макаренко С.М. Бізнес планування : навчально-методичний посібник. Херсон : СТАР ЛТД, 2017. 224 с. 

13. Масловська М.В., Перевозчикова Н.О. Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України. Ефективна економіка, 2013. № 11. С. 1–3. 

14. Різник В.В., Різник Н.А. Базові процедури, методологія бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні діяльністю підприємства. Економічний вісник університету, 2017. № 35/1. С. 67–72. 

15. Методика розроблення бізнес-плану UNIDO : веб-сайт. URL: http:// www.unido.ru 

16. Методика розроблення бізнес-плану Європейського банку реконструкції та розвитку. URL: http://www.ebrd.com/russian/pages/about.shtml 

17. Лаврів Л.А. Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи. Інноваційна економіка, 2013. № 10. С.104-111.

18. Clean Max (Клин Макс), клининговая компания. URL: https://infomisto.com/ru/rovno/catalog/kliningovye-uslugi/clean-max

19. Clean House, клининговая компания. URL: https://infomisto.com/ru/rovno/catalog/kliningovye-uslugi/clean-house

20. Prosto Chisto (Просто чисто), клининговые услуги. URL: https://infomisto.com/ru/rovno/catalog/kliningovye-uslugi/prosto-chysto

21. Мир чистоты, сервис-служба. URL: https://infomisto.com/ru/rovno/catalog/kliningovye-uslugi/svit-chystoty

22. Прохорова Т.П., Притиченко Т.І. Маркетингове обґрунтування бізнес-плану підприємства. Вісник НТУ «ХПІ», 2014. № 34. С. 31. 

23. Селезньова Г.О., Сиров В.В. Система бізнес- планування на підприємстві та її елементи. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління, 2016. № 4(04). С. 228–232. 


Унікальність