Курсова Правове забезпечення виробництва високоякісних та екологічно безпечних продуктів харчування

  • Код товару: 1900002
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з Аграрного права на тему  Правове забезпечення виробництва високоякісних та екологічно безпечних продуктів харчування,  в мережі інтернет не розповсюджувалась, на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат


Загальний обсяг курсової роботи 44 сторінки.


*готові роботи не підлягають доопрацюванню

Фрагмент роботи

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

1.1. Поняття екологічної безпеки харчових продуктів

1.2. Ознаки та критерії екологічної безпеки харчових продуктів

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

2.1. Визначення якості, як засіб забезпечення безпеки харчової продукції

2.2. Право на інформацію споживачів щодо харчових продуктів

2.3. Органи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти

РОЗДІЛ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

3.1. Порядок державного управління в сфері правового забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування

3.2. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки продуктів харчування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Шевченко Р.І., Крестінков І.С., Обухова А.С. Екологічна безпека харчових продуктів: визначення поняття. Харчова наука і технологія. 2015. № 1. С. 65-70.

2. Екологічна безпека. URL: 

3. Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки / В. А. Ліпкан. К.: КНТ, 2009. 631 с.

4. K. Vitalle (ed.), Enviromental and Food Safety for South-East Europe and Ukraine, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer Science+Business Media B.V. 2012.

5. Food safety. URL:  

6. Еавриленко А.М., Зарцына С.С., Зуева С.Б. Экологическая безопасность пищевых производств. СП: ЕИОРД, 2006. 272 с.

7. Food and Agriculture Organization. URL: 

8. Eco-efficiency. URL: 

9. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 № 425-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 20-21. Ст. 721.

10. Hoffmann U. Food-safety, Health and Environmental Requirements: Challenges and Opportunities for Exporters of Fresh Fruit and Vegetables. Rio de Janeiro, 2006. 30 c.

11. Міжнародний стандарт ISO 14040:2006. Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура [Текст].  Москва: Стандартинформ, 2010. 25 с.

12. Life cycle assessment of agricultural production systems: current issues and future perspectives. Swiss Research Station for Agroecology and Agriculture. Zurich, Switzerland, 2005.

13. Dr Donal Murphy-Bokern. Assessment of resource efficiency in the food cycle. European Commission (DG ENV). 2012.

14. Life cycle assessment: principles and practice. National Risk Management Research Laboratory.Cincinnati, Ohio. May 2006.

15. Зверева Е.В. Хозяйственно-правовая защита потребительского рынка: монография. Луганск: «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. 396 с.

16. Іваненко Л. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості. Право України. 2003. № 8. С.73-78. 

17. Пархоменко М.М. Правове визначення якості, як засіб забезпечення безпеки харчової продукції. URL: 

18. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

19. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

20. Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»: Закон України від 06.09.2005 № 2809-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 50. Ст. 533.

21. Проект Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів № 8450 від 07.06.2018.  URL: 

22. Прийнято Закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. URL: 

23. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин: Закон України від 18.05.2017 № 2042-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 31. Ст. 343.

24. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. Ст. 222.

25. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667. URL: 

26. Гафурова О.В. Деякі аспекти правового регулювання державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції за  законодавством України та ЄС / О.В. Гафурова // Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 р. /за ред. Шульги М.В. Харків: «Доміно», 2017. С. 36-39.

27. Єрмоленко В.М. Сучасний стан нормативного забезпечення державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції. Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. ред. проф. І.І. Каракаш. Одеса: Юридична література, 2016. С. 22-25.


Унікальність