Курсова Організаційні засади взаємодії Національної поліції з громадськими організаціями в Україні

  • Код товару: 1600413
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Організаційні засади взаємодії Національної поліції з громадськими організаціями в Україні на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика участі громадськості в охороні громадського порядку

1.1. Роль громадськіх організацій в охороні громадського порядку

1.2. Статус громадськіх формувань в охороні громадського порядку

РОЗДІЛ 2. Характеристика організаційних засад взаємодії Національної поліції з громадськими організаціями в Україні

2.1. Порядок взаємодії Національної поліції з громадськими організаціями в Україні

2.2. Напрямки вдосконалення взаємодії Національної поліції з громадськими організаціями в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Бесчасний В., Гребеньков Г. Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку / Бесчасний В., Гребеньков Г. // Віче. – 2013. – № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.viche.info/journal/3714/

2. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів : Закон від 08.07.2011 № 3673-VI : Редакція від 09.12.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3673-17

3. Поняття, мета та зміст громадського порядку і його адміністративно-правової охорони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/books/ODGMVB8.html

4. Попов Л.Л. Методологические проблемы обеспечения охраны общественного порядка // Теория и практика совершенствования охраны общественного порядка: Труды Академии МВД СССР. – М., 1985. – 130 с.

5. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон от 22.06.2000 № 1835-III : Редакция от 01.01.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/1835-14

6. Долгополов А. М. Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Долгополов Анатолій Миколайович – Київ, 2008. – 226 с.

7. Голуб М.В. Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах / Голуб М.В. // Форум права. – 2016. - № 2. – С. 30-33.

8. Стахура І. Б. Адміністративно-правовий статус громадськіх формувань з охорони громадського порядку у сфері профілактики правопорушень / Стахура І. Б. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/21331-2012-06-15-09-27-21.html

9. Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування : Кабинет Министров Украины; Постановление, Уставот 20.12.2000 № 1872 : Редакция от 26.07.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/1872-2000-%D0%BF

10. Щодо  громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ztrada.gov.ua/index.php/gromadski-formuvannya

11. Правовий захист представника формування [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ogf.org.ua/Home/laws/pravovij-zahist-predstavnika-formuvanna

12. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19

13. Про затвердження Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF

14. Про затвердження Положення про підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення : Наказ МВС України від 08.05.2014 № 447 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0490-14

15. Завгородній В.А. Форми взаємодії органів внутрішніх справ та громадськіх організацій у протидії корупції / Завгородній В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://radnuk.info/statti/565-pranoohor/14778-2011-01-19-02-34-03.html

16. Процкіх О. Ю. Інформаційна взаємодія Національної поліції з органами публічної влади та громадскістю / Процкіх О. Ю. // Право і безпека -. 2015. - № 4 (59). – С. 50-55.

17. Казанчук І. Розвиток та зміцнення взаємодії Національної поліції України та населення на засадах партнерства – основа ефективної реалізації природоохоронної функції держави / Казанчук І. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:///q6Q3wYhwlfhrOhezgAXgNIGj1kOxoyX2.pdf

18. Рамазанова У.В Головні напрямки взаємодії громадськіх організацій з Національною поліцією в Україні / Рамазанова У.В // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. - № 1. – С. 61-64

19. Деякі аспекти функціонування Національної поліції в Україні : Методичний посібник. – Дніпро, 2016. – 17 с. 

20. Коропатое О.М. Шляхи вдосконалення взаємодії дільничного інспектора міліції з іншими службами міліції і громадскістю [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/21457-----s--------.html

21. Корнієнко В. В. Напрямки взаємодії органів внутрішніх справ з громадскістю у сфері попередження проавопорушень серед неповнолітніх / Корнієнко В. В. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/100/17022-napryamki-vzayemodi%D1%97-organiv-vnutrishnix-sprav-z-gromadskistyu-u-sferi-poperedzhennya-pravoporushen-sered-nepovnolitnix.html


Унікальність