Курсова Міжкультурна комунікація в діяльності Національної поліції

  • Код товару: 1600411
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Міжкультурна комунікація в діяльності Національної поліції на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 20

Зміст

Вступ
1. Поняття міжкультурної комунікації
2. Види міжкультурної комунікації
3. Міжкультурна комунікація в діяльності Національної поліції
Висновки
Список використаних джерел


Джерела

1. Осипов П.І. Миколаївський державний педагогічний інститут Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи / Осипов П.І.[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/7/8.pdf
2. Палько 1. М. Міжкультурна комунікація як чинник формування міжкультурноі толерантності / Палько 1. М.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/5402/1/%D1%81%D1D1%8F_4.PDF
3. Козак А. Міжкультурна комунікація в контексті діалогу культур /Козак А. // Наукові записки. – 2014. - № 118. - С.106-110.
4. Сенченкова Т. Комунікація як чинник діалогу культур  / Сенченкова Т. // Держава і суспільство [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scribd.com/doc/53461757/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D1%83%D0.
5. Бойчук Н.В. Переклад як засіб міжкультурної комунікації / Бойчук Н.В.[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2013_43_1/140_147.pdf
6. Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів до курсу «Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу» /Т. Ю. Введенська - видавництво Нац. гірн. ун-ту– Д.: ДВНЗ «НГУ», 2014. - 54 с.
7. Осипов П.І. Про деякі аспекти міжкультурної комунікації / Осипов П.І. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/13/3.pdf
8. Буркало Н.І.Соціально-психологічні аспекти міжкультурної комунікації /Буркало Н.І.[Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Psihologia/12_134480.doc.htm
9. Шумський О. Л. Професійна комунікація правоохоронців у контексті міжкультурної взаємодії / Шумський О. Л. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : file:// Vnadps_2013_2_18.pdf
10. Вовчанська Л. С. Комунікативна міжкультурна взаєиодія працівників правоохоронних органів /Вовчанська Л. С.// Наукові записки Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2014. - № 23. – С. 37-38.


Унікальність