Стан маркетингової діяльності підприємства

  • Код товару: 21000841
  • Наявність: В наявності
300 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Стан маркетингової діяльності підприємства", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 37


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД «РУДЬ»

1.1.Мета і напрямки діяльності підприємства

1.2. Основні економічні параметри підприємства

1.3.Чинники внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища

РОЗДІЛ ІІ. СТАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Маркетингові дослідження і планування маркетингу

2.2.Сегментація ринку та позиціювання товару

2.3. Аналіз товарного портфелю

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела

1.Сайт ПАТ «Житомирський маслозавод «Рудь». URL: https://rud.ua (дата звернення: 24.03.2021 р.).

2.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/2018/10/24/komsya-nagadu-pro- nov-vimogi-do-rozkrittya-rtchno-nformats-emtentami/ (дата звернення: 24.03.2021 р.).

3.Котлер, Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент— СПб.: Питер, 2012. 816 с. 

4. Прауде В.Р., Білий О.Б., Маркетинг: навчальний посібник.  Київ: Вища школа, 2010 256с.

5.Гаркавенко С.С., Маркетинг: навчальний посібник.  Київ: Лібра, 1996  384 с. 

6.Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів.  К.: Знання. Прес, 2012.  199 с. 

7.Зозульов О.В. Методика ринкового позиціонування / Економічний вісник Національ???? ного технічного університету України "КПІ. 2006. №  3.  С. 119—124. 

8. Осацька Ю.Є. Титова Л.Л. Актуальні проблеми сегментування ринку та позиціонування товарів. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2011/7.pdf. (дата звернення: 24.03.2021 р.).

9. Кохана Т. Стратегічний підхід до сегментації ринку. Аграрна економіка. 2013. Т. 6. № 3-4. С. 1-6. 

10.Портер М. Э. Конкуренция.  М.: Издательский дом «Вильямс», 2013.  496 с. 

11.Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга.  2-е европ. изд.  М.; СПб.; К.; Издательский дом «Вильямс», 2003.  944 с. 

12. Бурчак Р. Г. Комплекс маркетингу: 4 і більше «Р» / Р. Г. Бурчак. URL: http://b2blogger.com/articles/21.html (дата звернення: 24.03.2021 р.).

13. Тематичний портал «Маркетинг». URL: http://marketing.web-3.ru (дата звернення: 24.03.2021 р.).

14. Коучинг. URL: http://uk.wikipedia.org/ wiki/Коучинг (дата звернення: 24.03.2021 р.).

15. Чобіток В.І. Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 50. С. 313-318.

16. Довгань О.В. інноваційне управління персоналом. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4227 (дата звернення: 24.03.2021 р.).

17. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом. Запоріжжя, 2008. 234 с.

18.Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник / М. Г.Саєнко.  Тернопіль: Економічна думка, 2006.  413 с. 

19.Лесько О.Й. Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності як основа стійкого економічного розвитку вітчизняних підприємницьких структур за умов глобалізації. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні : колективна монографія. Умань: Видавець «Сочінський В.В.», 2018. С. 216–223.

20. Гурченков О.П. Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності. Економіка: реалії часу. 2013. № 2. С. 60-72.


Унікальність