Тактика оперативного опитування у відкритих джерелах

  • Код товару: 21000876
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Тактика оперативного опитування у відкритих джерелах", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 30


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ

1.1.Правове регулювання та поняття оперативного опитування

1.3.Завдання та види оперативного опитування

РОЗДІЛ 2.ТАКИТИКА ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ

2.1.Такитика проведення опитування у відкритих джерелах

2.2.Міжнародній досвід проведення оперативного опитування у відкритих джерелах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1.Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : посіб. / В. В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В .В. Аброськіна.  Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. 198 с.

2. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”: науково-практичний коментар / за заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва.  К.; РВВ МВС України, 1993.  120 с. 

3.Некрасов В. А. Методи оперативно-розшукової діяльності : [навч. — практ. посіб.] / В. А. Некрасов, Б. В. Індиченко, В. В. Матвійчук.  К. : РВВ МО України, 2005. 208 с. 

4. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua. (дата звернення: 16.03.2021 р.)

5. Опрос. Большая советская энциклопедия. URL: http://www.bse.info-spravka.ru/bse/id_56607. (дата звернення: 16.03.2021 р.)

6.Янковий М. О. Розвідувальне опитування як засіб удосконалення досудового слідства / М. О. Янковий. Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності : Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. Спец. вип.  Луганськ : РВВ ЛАВС, 2013.  № 3. С. 66–73. 

7. Євдокимов В. М. Особливості тактики оперативного опитування осіб, підозрюваних у вчиненні вбивства з використанням кримінального вибуху / В. М. Євдокимов / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.  2012. №  2, ч. 2.  С. 12–20. 

8. Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (станом на 1 лютого 2002 року) / І. В. Сервецький ; ред. Я. Ю. Кондратьєв. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2002.  312 с. 

9.Руденко М.М. Тактика оперативного опитування у справах про організовану злочинність / М.М. Руденко. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2011. №  21.  С. 115—124. 

10.Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. Горяинова К.К., Овчинского В.С., Синилова Г.К.]. М. : Инфра-М, 2012.  832 с. 

11.Грібов М.Л. Прогнозування в роботі підрозділів оперативної служби МВС України / М.Л. Грібов. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2011. №  1 (26).  Ч. 2.  С. 54—62. 

12.Некрасов В. А. Методи оперативно-розшукової діяльності : [навч. — практ. посіб.] / В. А. Некрасов, Б. В. Індиченко, В. В. Матвійчук.  К. : РВВ МО України, 2005.  208 с. 

13.Кубарєв В. С. Оперативно-розшукова тактика підготовки до розвідувального опитування / Кубарєв В. С., Кубарєв І. В.  Бюлетень по обміну досвідом, 2012. № 167.  С. 46—51. 

14. Коновалова В. Е. Допрос : тактика и психология. / В. Е. Коновалова  Харьков : Консум, 1999.  157 с. 

15. Саморока В. А. Тактика допроса и стратегия поведения / В. А. Саморока / Рос. следователь.  2012. № 12.  С. 2—4. 

16. Филонов Л. Б. Психологические способы изучения личности обви- няемого : [учеб. пособие] / Л. Б. Филонов.  М. : НИ и РИО. 80 с. 

17. Використання психологічних знань в ОРД : [монографія] / О. Ф. Долже- нков, Г. Е. Запорожцева, А. П. Кіцул, Е. В. Рижков.  Одеса : ОІВС, 2011 231 с. 

18.Открытые источники в мире разведки) URL: http://strateger.net/model_osint_otkritie_ istochniki_v_mire_razvedki (дата звернення: 16.03.2021 р.)

19. Распознавание информационных операций / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ, В. В. Цыганок, О. В. Андрейчук, С. В. Каденко, А. Н. Грайворонская. К. : ООО «Инжиниринг», 2017. 282 с. 

20. Разведка с использованием открытых источников информации в США. URL: http://pentagonus.ru/publ/razvedka_s_ispolzovaniem_otkrytykh_istochnikov_ informacii_v_ssha/80-1-0-1614  (дата звернення: 16.03.2021 р.)

21. Разведка на основе открытых источников. URL: http://www.in4sec.com.ua/razvedka-na-osnove-otkry-ty-h-istochnikov-open-source- intelligence-osint/ (дата звернення: 16.03.2021 р.)

22.Open Source Intelligence, U.S. Army Field Manual Interim FMI 2-22.9, December 2006. URL: www.fas.org/irp/doddir/army/fmi2-22-9.pdf. 

23. Nihad A. Hassan, Rami Hijazi. (2018). Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence. 

24. Heather J. Williams, Ilana Blum. (2018). Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the Defense Enterprise. Library of Congress Control Number: 2018943942. 


Унікальність