Тактичні операції та їх роль під час розслідування злочинів

  • Код товару: 20000643
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота на тему: "Тактичні операції та їх роль під час розслідування злочинів", на 100% авторська, в мережі інтернет не росповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.


Загальна кількість сторінок – 35


Переглянути фрагмент


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

1.1. Поняття та вимоги, які ставляться до тактичних операцій

1.2. Розмежування тактичних операцій та тактичних комбінацій

РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

2.1. Класифікація тактичних операцій

2.2. Особливості підготовки до тактичних операцій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Андрєєв Д.В. Тактичні операції затримання на гарячому при розслідуванні незаконного обігу зброї. Форум права. 2018. № 2. С. 6 – 13.

2. Благута Р.І., Остапчук М.С. Формування та застосування типових тактичних операцій під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. Молодий вчений. 2016. № 8. С. 59 – 65.

3. Головко М.Б., Остапенко Л.А., Осипенко І.П., Черненок М.П. Криміналістика (Криміналістична тактика): навч. посіб. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет. 2017. 220 с.

4. Гресь Ю.О. Формування технологічного підходу у криміналістичній тактиці: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук: 12.00.09/ Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 2017. 267 с.

5. Латиш К.В. Тактичні операції діагностичного рівню під час розслідування вандалізму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 40 (2). С. 114 – 117.

6. Малюга В.М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в системі методики розслідування злочинів: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук: 12.00.09/ Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів. 2016. 289 с.

7. Павлова Н.В. Співвідношення понять «тактична операція» та «тактична комбінація» у криміналістиці. Актуальні питання криміналістики: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. 2019. С. 166 – 169.

8. Полуніна Л. Особливості тактичних операцій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. С. 161 – 165.

9. Пчеліна О.В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 290 – 294.

10. Чаплинський К.О. Лекція з дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи». Тема № 1. Актуальні проблеми тактичного забезпечення досудового розслідування. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2017. 46 с.

11. Шевчук В.М. Значення теоретичних завдань для формування тактичних операцій. Юридична наука. 2014. № 3. С. 7 – 16.

12. Шевчук В.М. Можливості застосування типових тактичних операцій у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 24. Т. 4. С. 135 – 138.

13. Шевчук В.М. Наукові підходи до розуміння тактико-криміналістичних комплексів та проблеми їх практичного застосування. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2016. Вип. 16. C. 22 – 32.

14. Шевчук В.М. Наукові підходи до розуміння тактичної операції. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2012. Вип. 12. С. 22 – 33.

15. Шевчук В.М. Принципи формування тактичних операцій: теорія та методологія дослідження. Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1. С. 235 – 246.

16. Шевчук В.М. Проблеми криміналістичної класифікації тактичних операцій. Питання боротьби зі злочинністю. 2012. Вип. 24. С. 180 – 192.

17. Шевчук В.М. Проблеми розмежування тактичних операцій та тактичних комбінацій у криміналістиці. Право і суспільство. 2013. Вип. № 6-2. С. 362 – 366.

18. Шевчук В.М. Проблеми співвідношення тактичної операції та тактичної комбінації. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 1 (1). С. 212 – 220.

19. Шевчук В.М. Структура тактичних операцій: проблеми та пропозиції. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 318 – 328.

20. Шевчук В.М. Тактична операція як різновид тактико-криміналістичних комплексів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 248 – 252.


Унікальність