Курсова Контроль та нагляд за діяльністю органів і установ виконання покарань

  • Код товару: 17616
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Контроль та нагляд за діяльністю органів і установ виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика контрольно-наглядової діяльності
1.1. Поняття контрольно-наглядової діяльності
1.2. Види контрольно-наглядової діяльності органів і установ виконання покарань
РОЗДІЛ 2. Особливості нагляду і контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань
2.1. Прокурорській нагляд за діяльністю органів і установ виконання покарань
2.2. Судовий та відомчий контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Маслова Я. І. Співвідношення понять «наглял» і «контроль» у державному управлінні Україги / Маслова Я. І. // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. - № 11. – С. 70-77.
2. Денисова А. В. Адміністративний нагляд як фкнкція органів виконавчої влади / Денисова А. В. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. - № 4. – С. 131-133.
3. Собакарь А.О. Адмістративний нагляд як спосіб забезпечення законності в публічному управлінні / Собакарь А.О. // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - № 3-1. – С. 273-275.
4. Макаренко Т. В. Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань / Т. В. Макаренко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 610–616.
5. Поняття і соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/2148/29/
6. Музичук О. М. Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О. М. Музичук // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 635– 642
7. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 225 : Редакція від 27.08.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/225-2014-%D0%BF
8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2713-15/page2
9. Колб О., Колб С. Заходи контролю й нагляду за діяльністю персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання законності / Колб О., Колб С. // Історико-правовий часопис [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/histori/113/21098-zaxodi-kontrolyu-j-naglyadu-za-diyalnistyu-personalu-derzhavno%D1%97-kriminalno-vikonavcho%D1%97-sluzhbi-ukra%D1%97ni-shhodo-dotrimannya-zakonnosti.htm
10. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
10. Яцишин М. М., Андрущак О. М. Взаємодія органів й установ виконання покарань з державними органами та громадськими організаціями / Яцишин М. М., Андрущак О. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2023/3/NVNAVS2011_5.pdf
11. Контроль та нагляд за діяльністю органів виконання покарань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nuoua.if.ua/forum/thread180.html
12. Іваньков О.І. Проблемні питання парламентського контролю за виконанням кримінальних покарань та можливість їх вирішення враховуючи міжнародеий досвід / Іваньков О.І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/09march2015/77.pdf
13. Омельчук Л.В., Шмиляк А.О. Роль прокурорського нагляду у забезпеченні прав і законних інтересів осіб, які відбувають покарання/ Омельчук Л.В.,Шмиляк А.О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - № 24. – С. 139-140.
14. Глушков В., Василинчук В., Скалозуб Л., Бортницька Л. Прокурський нагляд у процесі здійснення оперативно-розшукової профілактики злочинів / Глушков В., Василинчук В., Скалозуб Л., Бортницька Л. // Вісник Вищої ради юстиції. - 2010. - № 4. – С. 79-90
15. Рибалка Н. О. Поняття та сутність прокурорського нагляду / Н. О. Рибалка // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 768–772
16. Шандула О. О. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту / О. О. Шандула // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 757–763
17. Богатирьова О., Гриневич М. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі в умовах надзвичайних ситуацій / Богатирьова О., Гриневич М. // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2015. - № 4. - С. 39–46.
18. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 256 с.
19. Степанюк А.Х., Яковець І.С.Кримінально-виконавчий кодекс : Науково-практичний коментар /За заг. ред. д. ю. н., професора А.Х. Степанюка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.osmark.com.ua/1627-2/
20. Загуменник, В.І. Державне управління та виконавча влада в Україні: Навчальний посібник / В.І. Загуменник, В.В. Проценко. – Бендери: Київ: Б.и., 2015. – 296 с.

Унікальність