Контрольна робота з кримінально-виконавчого права 2

  • Код товару: 15902
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота  з кримінально-виконавчого права 2 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.

Кількість сторінок: 15


Зміст

1. Основи правового положення засуджених. Основні обов'язки, права і законні інтереси засуджених.

2. Виконання покарань, не пов'язаних з фізичною ізоляцією від суспільства.

3. Після відбування одного місяця покарання в колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання засуджена Шевченко звернулася з проханням до адміністрації надати їй одне тривале побачення з чоловіком та дітьми, які вже прибули на короткострокове побачення. Яке рішення може прийняти адміністрація?

Джерела

1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07. 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15

2. Кричун Ю.А. Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засуджених до позбавлення волі / Кричун Ю.А. // Держава та регіони. — 2014. — № 2. — С. 83-87

3. Курусь Т. В. Правовий статус засуджених / Курусь Т. В. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  Спеціальний випуск — № 5 — 2011 — С. 435-438

4. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432–438 

5. Кримінально-виконавче право України: Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. - К.. Юрінком Інтер, 2002. - С. 99.

6. Кримінально-виконавче право: підручник  /  В.  В.  Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. –  328 с.

7. Наказ Департаменту України з питань виконання покарань від 19.12.2003 р. № 270/1560 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0016-04

8. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В. Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 с.

9. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 422 с.

10. Ткачова О. В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт : монографія / О. В. Ткачова. – Х. : Право, 2010. – 192 с.

11. Нарожна О.В. Службові обмеження для військовослужбовців як спеціальний вид покарання: окремі питання застосування / Нарожна О.В. // Правова держава: Науковий журнал. – 2008. – №10. – С. 166-171.

12. Наказ Міністерства Юстиції України від 29.12.2014 р. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань   [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/page


Унікальність