Контрольна робота з кримінального процесуального права 5

  • Код товару: 14303
  • Наявність: В наявності
20 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права 5 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 12

.

Зміст

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2014. - с. 396

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – Т. 1 : 768 с. ; Т. 2 : 664 с. 
3. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. — 608 с.
4. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. Посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
5. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим кримінальним процесуальним кодексом України [текст] / Сергєєва Д. Б. // Юридичний Часопис Національної Академії Внутрішніх Справ. — №2. — 2013. — с. 52-56
6. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 712 с

Джерела
Унікальність