Курсова Конфіскація майна як додаткове покарання 2

  • Код товару: 14018
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Конфіскація майна як додаткове покарання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 28

Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальні поняття конфіскації майна як додаткового покарання
1.1 Поняття та соціальна сутність конфіскації майна як кримінального покарання
1.2 Мета та види конфіскації майна як додаткового покарання
Розділ 2. Застосування та призначення конфіскації майна як додаткового покарання
2.1 Застосування покарання у виді конфіскації майна
2.2 Призначення конфіскації майна як додаткового покарання
Розділ 3. Розмежування загальної та спеціальної конфіскації майна
Висновок
Література

Джерела

1. Азаров Д.С. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2006 р. – Львів, 2006. – Ч. 1. С. 142–146.

2. Бажанов М.І., Тацій В.Я. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти за редакцією проф. М.І. Бажанова. – К.: Юрінком Інтер. – Право, 2003. – С. 89. 

3. Демидова Є.Є. Щодо конфіскації майна як виду покарання. Міжнародні науково-практичні Інтернет конференції за різними юридичними напрямками 2008 р. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/17294

4. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України : навч. посіб. — Запоріжжя, 2004. — 152 с.

5. Дуюнов В.К. Система дополнительных наказаний // АН КиргССР – Фрунзе, 1982. – № 6. – С. 67. 

6. Європейська конвенція з прав людини та матеріали для звернення до Європейського суду з прав людини / Харківська правозахисна група. — Х., 2001. — 80 с.

7. Кабінет Міністрів пропонує удосконалити процедуру конфіскації майна // Прес-реліз Міністерства юстиції України від 19.11.2008р. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.minjust.gov.ua/0/17294

8. Кирись Б.О. Конфіскація майна – Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 233–243. – (Юридична; Вип. 1).

9. Марат Ж. П. План уголовного законодательства / пер. с фр. Н. С. Лапшиной / под ред. и с пред. проф. А. А. Герцензона. — М., 1951. — 152 с.

10. Мельнікова-Крикун В.М. Спеціальна конфіскація // Право і безпека. – 2005. – Вип. 44. С. 89–92.

11. Мельнікова-Крикун В.М. Спеціальна конфіскація // Право та Безпека. – Вип. 44. – 2005 р. – 89 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – вид. 4-те, переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.

13. О. Кондра. Окремі проблеми поняття кримінально-правових санкцій // Міжнародна студентська наукова конференція “Правова система, громадянське суспільство та держава” 10–12 травня 2007 року. Тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2007. – С. 148–150

14. Постанова  Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/17294

15. Постанова Верховного Суду України. Справа № 5-1кс11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14887470.

16. Собко Г.М. Всесвітній досвіт у застосуванні конфіскації майна / Г.М. Собко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. - № 3. - С. 59-61.

17. Собко Г.М. Короткий аналіз історії конфіскації майна / Г.М. Собко // Правова держава. – 2007. - № 9. – С. 275-280.

18. Собко Г.М. Пропозиції по вдосконаленню повної конфіскації майна за кримінальним законодавством України і шляхи його вдосконалення // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. - № 4. - С. 55-56.

19. Собко Г.М. Співвідношення права громадян на власність та конфіскації майна / Г.М. Собко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. - № 2 – С. 40-45.

20. Собко Г.М. Сутність та значення конфіскації за кримінальним законодавством України / Г.М. Собко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. - № 2.- С. 90-92.

21. Справа «Ісмаїлов проти Росії». Справа про конфіскацію майна // Вісник Верховного Суду України. — 2009. — № 11. — С. 19-23.


Унікальність