Реферат Криміналістичне дослідження зброї, вибухових речовин, пристроїв

  • Код товару: 14686
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з криміналістики на тему Криміналістичне дослідження зброї, вибухових речовин, пристроїв на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 13
Зміст

Вступ
1. Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та вибухових речовин
2. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види
3. Особливості судово-балістичної експертизи
Висновки
Список використаної літератури

Джерела

1. Волохова О. В. Криміналістика / О. В. Волохова, Н. Н. Єгоров, М. В. Жижина.- М.: "Проспект", 2011, 2011 
2. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
3. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
4. Шеремет А. П. Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
5. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с
6. Слободянюк Д. С. Поняття вогнепальної зброї та деякі особливості класифікації гладкоствольної вогнепальної зброї [Текст] / Слободянюк Д. С. // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 . — С. 482-487
7. Таушанжи І. М. Сліди вогнепальної зброї та їх використання при розслідуванні злочинів [Текст] / Таушанжи І. М. // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 . — С. 516-520
8. Арешонков В. В. Сучасний стан, можливості та тенденції вдосконалення ідентифікаційної судово-балістичної експертизи [Текст] / Арешонков В. В. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики.

Унікальність