Контрольна робота з криміналістики № 8

  • Код товару: 16669
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з криміналістики № 8 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 16

Зміст

1. Розкрийте поняття слідчої ситуації і фактори, які впливають на її виникнення та вирішення, вкажіть види слідчих ситуацій.
2. Розкрийте криміналістичну характеристику квартирних крадіжок і вкажіть обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цього виду злочину, типові ситуації і відповідний алгоритм початкових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.
Задача
На речовому ринку у м. Хмельницькому був затриманий громадянин Дейнега, який купив светр, заплативши за нього підробленими грошовими купюрами. При затриманні у нього було вилучено 10 купюр номіналом по 10 гривень, що теж були підробленими. Було встановлено, що Дейнега дружить з непрацюючим і неодноразово судимим Мокренко, у минулому художником комбінату "Міськреклама". Підозра у виготовленні підроблених грошових знаків впала на Мокренка, але Дейнега на допиті заявив, що "малював гроші" сам. Слідчий вирішив перевірити показання Дейнеги шляхом проведення слідчого експерименту.
Назвіть вид слідчого експерименту. Яку підготовчу роботу треба провести слідчому? Хто повинен бути учасником слідчого експерименту, та які матеріали необхідні для його проведення? Як провести цю слідчу дію?

Джерела

1. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
2. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
3. Весельській В. К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики / В. К. Весельській // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 25. – 2011. – С. 193–199.
4. Сабадаш В. П. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
5. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
6. Криміналістика: навч. посіб. / [Волобуєв А. Ф., Волобуєва О. О., Самойленко О. А. та ін.]; за ред. А. Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011. – 504 с.

Унікальність