Контрольна робота з криміналістики № 7

  • Код товару: 16668
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з криміналістики № 7 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 17


Зміст

1. Розкрийте поняття слідчого експерименту, вкажіть мету, завдання, етапи підготовки до проведення слідчого експерименту та тактичні особливості його проведення, особливості фіксації та оцінка результатів
2. Розкрийте криміналістичну характеристику вбивств та обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цих видів злочинів
3. За вчинення крадіжки імпортної апаратури у великих розмірах зібраними матеріалами встановлено, , що її вчинив раніше судимий Косарев О.В. Вік - 30 років, слюсар по ремонту автомобілів, має гараж у дворі будинку і автомобіль ВАЗ-2105. В поточний час в гаражі обладнав автомайстерню, в який виконує приватні замовлення. Проживає в окремій 4- кімнатній квартирі на другому поверху 5-поверхового будинку. Спільно з ним в цій квартирі проживає його сестра, яка має малолітню дитину, тяжко хвора мати, яка не піднімається. Окрім того, одну з кімнат квартири він здав в найм гр.Нагнибці В.І. Косарев О.В. веде розгульний спосіб життя, має багато друзів, інколи ночує в гаражі. Сестра нікого в квартиру не пускає. Взаємовідносини з сусідами погані. Деякі знайомі сестри мають ключі від квартири Косарева. В коридорі квартири тримають німецьку вівчарку. Двері гаража обладнані вибуховим пристроєм.
Вкажіть організаційні та інші заходи, які повинен прийняти слідчий на підготовчому етапі до прибуття на місце проведення обшуку. Розкрийте заходи по прибуттю до об’єктів обшуку і початку пошукової діяльності. Дайте пропозиції стосовно тактики обшуку в цій ситуації.

Джерела

1. Жувака С. О. Слідчий експеримент: проблеми застосування / С. О. Жувака // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 9-2. – С. 102–104.
2. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
3. Чаплинська Ю. А. Слідчий експеримент (організаційний аспект) / Ю. А. Чаплинська // Криміналістичний вісник. – № 1. – 2013. – С. 43–48.
4. Блажівський Є.М. Актуальні питання кримінального процесу Укра¬їни : [навч. посібник] / І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошни-ченко, Г.П. Власова. - К. :Національна академія прокуратури Украї¬ни. Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
5. Карагодін В.Н. Розслідування вбивств : [навч. посібник] / В.Н. Кара- годін, Є.В. Нікітіна, Л.А. Зашляпін. - К., 2003. - 59 с.
6. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
7. Ароцкер Л. Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике : автореф. дис... канд. юрид. наук / ХНИИСЭ им. Н.С. Бокариус. ? Х., 1951. – С. 14.
8. Кримінальний процес: підручник / за ред.. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – С.145.
9. Криміналістика: навч. посіб. / [Волобуєв А. Ф., Волобуєва О. О., Самойленко О. А. та ін.]; за ред. А. Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011. – 504 с.
10. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.

Унікальність