Контрольна робота з криміналістики № 4

  • Код товару: 14682
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з криміналістики № 4 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 19
Зміст

1. Криміналістична профілактика, прогнозування та діагностика.
2. Поняття судової експертизи та її види. Система експертних установ в Україні.
3. Криміналістична фотографія, звуко- і відеозапис: поняття, види, способи та правила використання при проведенні окремих слідчих дій.
4. Криміналістичне дослідження запахових слідів (криміналістична одорологія).
5. Загальні положення криміналістичної тактики: поняття, предмет, наукові основи та система.

Фабула №1. При огляді місця виявлення трупу з ознаками вогнепального поранення була знайдена стріляна гільза. Експерт-криміналіст, який приймав участь в огляді місця події, в результаті попереднього дослідження дійшов висновку, що знайдено гільзу від револьверу системи “Наган”. В результаті цього було визначено, що розшукові підлягає особа, яка володіє названою зброєю.
Завдання. Визначте, який метод пізнання був використаний і в чому його суттєвість. Наведіть обґрунтування своєї відповіді.

Фабула №2. При розслідуванні серійних вбивств молодих жінок і дівчат було встановлено, що вчиняються вони на сексуальному підґрунті. Місцем злочину злочинець обирав малолюдну місцевість, порослу деревами і чагарниками, недалеко від зупинок електрички. Трупи було виявлено на двох напрямках руху електричок. Було висунуто припущення, що він знайомиться з потерпілими в електричці або на вокзалі, а потім виходить з ними на якійсь зупинці. З урахуванням того, що злочини вчинялися з певною циклічністю (1-2 на місяць) в місцях можливого появлення (на вокзалах і на зупинках) було організовано патрулювання одягнутих у цивільне працівників міліції. Через деякий час на одній із зупинок був затриманий підозрілий чоловік в забрудненому одязі з портфелем, у якому знаходились ніж і мотузка. Затриманий, як було встановлено згодом, і виявився злочинцем. Злочини було нарешті розкрито.
Завдання. Визначте, які методи пізнання були використані і в чому полягав їх зміст у даному випадку.

Фабула №3. На залізничному вокзалі по підозрі в перевезенні наркотиків робітниками міліції був затриманий мешканець міста Кірєєв А.П. При затриманні у Кірєєва було виявлено і вилучено сумку з 10 кг макової соломки і 5 пістолетних патронів калібром 9 мм. Кірєєв пояснив, що макову соломку везе з м. Львова для особистого споживання. Наявність патронів він пояснити не міг. Встановлено, що Кірєєв є студентом електромеханічного технікуму і проживає в гуртожитку технікуму в кімнаті № 23. Порушено кримінальну справу.
Завдання. Складіть розгорнутий план проведення обшуку у Кірєєва

Джерела

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.232
2. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.
3. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
4. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
5. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
6. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 781 с.
7. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: 

Унікальність