Реферат Законодавчий процес

  • Код товару: 14219
  • Наявність: В наявності
60 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Реферат Законодавчий процес на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 29
 

 

Зміст

Вступ

1. Законодавча   ініціатива:   поняття,   суб'єкти   та процедура реалізації.
2. Порядок   підписання   і   оприлюднення (промульгації) законів.
3. Повторний   розгляд   Верховною   Радою   України законів, повернених Президентом України.
Висновок
Література

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Закон України “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2790-XII
3. Закон України “Про регламент Верховної Ради України” // Відомості Верховної Ради України. - 2010 р. - № 1861-VI 
4. Конституція України: Науково-практичний коментар. - Академія правових наук України, - Видавництво "Право", 2003. - 571 с.
5. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
6. С.Л. Лисенков Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник. - К.: “Юрисконсульт”, 2007. - 270 с.
7. Т. Тополянська Конституційно-правовий статус суб'єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Юридичні науки. - 77-78/2007. - с. 54 — 57
8. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
9. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.

Унікальність