Курсова Судові витрати в конституційному судочинстві України

  • Код товару: 17658
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з конституційного права та процесу на тему Судові витрати в конституційному судочинстві України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38


Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття судових витрат в конституційному судочинстві України та їх значення
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Особливості та ознаки судових витрат в конституційному судочинстві України
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Види судових витрат
3.1. Судовий збір: обчислення,порядок сплати ,повернення судового збору
3.2. Витрати пов'язані з розглядом справи
3.2.1 Витрати на правову допомогу
3.2.2. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду
3.2.3. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
3.2.4. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кондрат’єва Л.А, Прокопюк А.Л. Судові витрати в цивільному процесі / Кондрат’єва Л.А, Прокопюк А.Л. // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2011. - № 597. – С. 74 78.
2. Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах : Вищий спеціалізований суд; Постанова від 17.10.2014 № 10 : Редакція від 25.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
3. Про Конституційний Суд України : Закон від 16.10.1996 № 422/96-ВР Редакція від 01.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80/page2
4. Регламент Конституційного Суду України : Конституційний Суд; Рішення, Регламент від 05.03.1997 : Редакція від 13.06.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97/page2
5. Цивільний процес України: навч. посіб. / О. А. Логінов, О. О. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 368 с.
6. Основні принципи незалежності судових органів : ООН; Резолюція, Міжнародний документ від 13.12.1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201
7. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3
8. Шульгач Н.М. Правове закріплення принципу незалежності суддів / Шульгач Н.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Nzlubp_2011_7_68.pdf
9. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 07.07.2010 № 2453-VI : Документ 2453-17, чинний, поточна редакція — Втрата чинності крім окремих положень від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/page5
10. Бюджетний кодекс України : Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page9
11. Пилипчук П.П. Належне фiнансування судової влади як одна з гарантiй самостiйностi судiв i незалежностi суддiв / Пилипчук П.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/8a593ebb778359cbc3256fc7002e53b2?OpenDocument
12. Молдован В. В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН. [текст]: Навч. посіб./ В. В. Молдован, А. В. Молдован - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 364 с.
13. Теліпко В.Е. Закон України "Про судоустрій і статус судців". Науково-практичний коментар. / За ред. Молдована В. В. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с.
14. Про судовий збір : Закон від 08.07.2011 № 3674-VI Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/page
15. Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах : Вищий спеціалізований суд; Постанова від 17.10.2014 № 10 Редакція від 25.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
16. Закріплення на законодавчому рівні граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/11357
17. Цивільний процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IVРедакція від 11.03.2017[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
18. Про безоплатну правову допомогу : Закон від 02.06.2011 № 3460-VI : Редакція від 05.01.2017[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
19. Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року
20. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page4
21. Господарський процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII : Редакція від 05.10.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page2
22. Про адвокатуру та адвокатську діяльністі : Закон від 05.07.2012 № 5076-VI : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
23. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах : Закон від 20.12.2011 № 4191-VI : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4191-17
24. Рішення РСУ № 48 від 09.06.2016 "Про залучення перекладачів у кримінальному провадженні" 09 червня 2016 року м. Київ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rsu.gov.ua/ua/events/risenna-rsu-no-48-vid-09062016-pro-zalucenna-perekladaciv-u-kriminalnomu-provadzenni
25. Кримінальний процесуальний кодекс України
Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
25. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України : Вищий господарський суд; Постанова від 21.02.2013 № 7 : Редакція від 14.07.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va007600-13/page2

Унікальність