Курсова Правовий нігілізм поняття та шляхи його подолання в сучасній Україні

 • Код товару: 15149
 • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота Правовий нігілізм поняття та шляхи його подолання в сучасній Україні авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27


Фрагмент роботи


Зміст

Вступ

Розділ 1. Правовий нігілізм як антипод правової культури: поняття та ознаки
Розділ 2. Прояви правового нігілізму
Розділ 3. Правовий нігілізм в Україні та шляхи його подалання
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


 • Бурдоносова М. А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення. – 2009.
 • Волошенюк О. В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві : дис. – ОВ Волошенюк.—X., 2000.—16 с, 2000.
 • Ганьба Б. П. Причини існування та засоби подолання елітарного правового нігілізму в умовах сучасних суспільств перехідного типу //Юридична Україна. – 2011. – №. 5. – С. 101.
 • Ібрагімова М. М. и др. Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості //Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – С. 374.
 • Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. Правовий нігілізм як феномен ціннісного відношення до права //Гуманітарний часопис. – 2006. – №. 3. – С. 34-40.
 • Дручек О. В. Правовий нігілізм: підходи до розуміння //Форум права. – 2009. – №. 2. – С. 140-144.
 • Дручек О. В. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву. – 2009.
 • Красовська В. Г. Ефективність дії правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання //Право України. – 2010. – №. 6. – С. 182-188.
 • Козюбра М. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури //Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2006. – Т. 53. – С. 3-7.
 • Луцький А. І. Правовий нігілізм в умовах формування української правової держави //Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2010. – №. 1. – С. 16-19.
 • Савіщенко В. М. Шляхи подолання правового нігілізму студентської молоді //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі.—2009.—Вип. – 2009. – Т. 5. – С. 205-210.
 • Тригубенко Г. В. Роль міліції в подоланні правового нігілізму в Україні : дис. – ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2005.
 • Тополь Ю. О. Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шляхи подолання //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – №. 4. – С. 25-33.
 • Требін М. П. Правосвідомість громадян України: стан та види деформації //Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна. Сер. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2009. – №. 844. – С. 59-62.
 • Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму–важлива умова розбудови правової держави //Національна академія внутрішніх справ України. Київ. – 1999.
 • Унікальність