Контрольна робота з теорії держави та права

 • Код товару: 15138
 • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

 

Готова контрольна робота з теорії держави та права авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 5

 
Зміст
 1. Визначте «долю» прогалини, виявленої в законодавстві, якщо:
А. Конкретна юридична справа вирішена за аналогією права
...Отже, у правозастосовчій практиці іноді виникають ситуації, коли спірні відносини мають правовий характер, входять у сферу правового регулювання, але для них не передбачена конкретна норма права.....[1, с. 173].
...
В даному випадку, оскільки .... застосовувались.....
Оскільки, конкретна юридична справа вирішена за аналогією права, то ....
Б. Законодавець прийняв відсутню норму
В окремих випадках у чинних законах нема необхідних юридичних норм, розрахованих саме на даний життєвий випадок, лише тому, що такої норми взагалі ще не існує в законодавстві.  .....
Єдиним засобом... Однак якщо...
Прийнявши відсутню норму законодавець тим самим.....
 1. Визначте структурні елементи правової норми, виходячи з:
А. Прав і обов'язків суб'єктів
Б. Несприятливого впливу на суб'єктів
В. Обставин дії або бездіяльності суб'єктів 
....
Структура  норми  права є  логічно  погоджений  її  внутрішній  зміст, обумовлений  фактичними  суспільними  відносинами, що  характеризується наявністю  взаємозалежних  і  взаємодіючих  елементів, реально  виражених  у нормативно-правових актах [6, с. 450]....
...
А. Прав і обов'язків суб'єктів
Структурний елемент —.... Тому, що 
Б. Несприятливого впливу на суб'єктів
Структурний елемент — ... Тому, що є вказівка на конкретні життєві обставини ....
....
В. Обставин дії або бездіяльності суб'єктів
Структурний елемент — .... Тому, що визначаються ....
 1. Чи є відмінність між видами і формами реалізації права?
Реалізація  норм  права -  це  різноманітний процес практичного здійснення правових вимог у діяльності тих  чи  інших  суб’єктів.  Саме  через реалізацію  норм  права досягається  результат,  зміст  якого  був  закладений  законодавцем при виданні норми права. Тому своєчасна й точна реалізація правових норм -  це  найважливіша передумова додержання та зміцнення правопорядку  [4, с. 209]....
....
Отже, виходячи з вищевикладеного  між видами і формами реалізації права .....
Джерела
 1. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.

 2. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник, К. - Юрінком Інтер, - 2006 — с. 318

 3. Цвік М.В Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 4. Колодій А.М. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.

 5. Кельман М. С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.

 6. Сухонос А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.