Курсова Теорія розподілу влади Шарля Монтеск'є

  • Код товару: 14169
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Теорія розподілу влади Шарля Монтеск'є  на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 29

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ШАРЛЬ МОНТЕСК'Є  ЯК ВІДОМИЙ ПРЕДСТАВНИК ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА
1.1. Біографія   Шарля  Монтеск'є
1.2. Видатні праці Шарля Монтеск'є. “Про дух Законів”.
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ  ШАРЛЯ МОНТЕСК'Є
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАД ШАРЛЯ  МОНТЕСК'Є
3.1 Загальна характеристика теорії розподілу влад Шарля Монтеск'є
3.2 Система стримувань та противаг
3.3. Значення теорії розподілу влад Шарля Монтеск'є
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних правових вчень / Т.Г.Андрусяк. - Львів: ЛНУ, 2001. - 220 с.

2. Бердник Ю.В. Політичні погляди Ш.-Л. Монтеск'є // Право і держава. - 2012. - с. 145-147

3. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник [для  студ. вищ. навч. закл.] / М. І. Грибан, В. Г. Кремень — К.: Центр учбової  літератури, 2009. — 840 с.

4. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу Навчальний посібник / Харків: Консум, 2004.- 432 c.

5. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.

6. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История политических и правовых учений: Курс лекций.- X.: ООО «Одиссей», 2002.- 448 с.

7. Лейст О.Э. История политических и правовых учений. Под ред. Лейста О.Э. М.: Зерцало, 2006. — 568 с.

8. Липень Теория раздеоения властей: конкретно-исторический смісл и современніе трактовки // Государство и право. - №3. - 2011. - с. 21-34

9. Мірошниченко М. І., Мірошниченко В. І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2001 - 224 с.

10. Мироненко О. М. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К. : Академія, 2010. - 454 с.

11. Нерсесянц В.С. История  политических  и  правовых  учений / Под  общ.  ред. академика  РАН,  д.  ю.  н.,  проф.  В.  С.  Нерсесянца. – М.:  Издательство НОРМА, 2000. –352 с.

12. Петришин О.В. Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина  – Х.: Право, 2007. – 390 с.

13. Сухонос В.В. Історія вчень про державу і право: Конспект лекцій / Уклад.: В.В. Сухонос. – Суми: Ініціатива,  2000. – 56 с.

14. Трофанчук ГЛ. Історія вчень про державу та право: Навч. посібн. для дистанц. навчання. - К.: Ун-т „Україна", 2004. - 210 с.

Унікальність