Курсова робота Проблема державного устрою та ідеї соборності в правових засадах

  • Код товару: 18545
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Проблема державного устрою та ідеї соборності в правових засадах та ідеології Партії зелених України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27Зміст

ВСТУП
Розділ 1. Утворення Партії зелених України
Розділ 2. Державний устрій та проблеми державного самоврядування в програмових документах Партії зелених України
Розділ 3. Втілення ідей соборності в діяльності організації Партії зелених України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Бітне О. Партз’їздівська хроніка //Урядовий кур’єр. – 2005. – 11 жовт. – С. 5.
2. Беляков О. Партія зелених України. Нотатки після установчого з’їзду // Рідна природа. – 1990. – № 4. – С. 42–44.
3. Базів В.А. Політичні партії в незалежній Україні. Генеза і типологія. – Львів: Світ, 1999. – С. 45.
4. Виборча програма Партії зелених України: Вибори – 2006 // Хрещатик. – 2006. – 14 лютого. – С. 5.
5. Гартон П. Двадцять років Зеленим Європи 1984-2004 рр. / Гартон П., Кассоли А. ; Східно-Європейський Інститут Розвитку‚ український переклад. – К. : Вид. «Сфера», 2004. – 147 С.
6. Глобудський О. Партія зелених України: спроба аналізу / О. Глобуцький‚ Я. Павловський‚ О. Шевчук. – К.: Вид. дім «Км. Академія»‚ 2004. – С. 117–128.
7. Діти сонця: Присвячується 15-й річниці Партії зелених України (1990 – 2005) / М. Бондаренко (ред.). – К.‚ 2005. – С. 150–165.
8. Коваленко І. Г. Формування та функціонування Партії Зелених України та взаємодія з Європейськими зеленими організаціями / І. Г. Коваленко // – С. 9.
9. Коваленко-Чукіна І. Г. Основні напрями та методи діяльності партії зелених України / Коваленко-Чукіна І. Г. // Чорноморський літопис. – № 8. – 2013. – С. 22–25.
10. Коваленко І. Г. Історичний розвиток партії зелених в незалежній Україні / І. Г. Коваленко // «Наука. Релігія. Суспільство». – № 2. – 2008. – С. 48–52.
11. Коваленко І. Г. Розвиток партії зелених України в політичній системі України / І. Г. Коваленко // Історичні науки” Наукові праці. – Том 100. – Випуск 87. – С. 98–100.
12. Партія Зелених України. Документи та інформаційні матеріали (грудень‚ 1993р. вересень‚ 1995р.) / С.Курикін. К.‚ 1995 – С. 20 – 31.
13. Москвін С. Як партія зелених України виконує свою виборчу програму // Віче. – 1999. – № 10. – С. 49–63.
14. Партія зелених України висунула свого лідера кандидатом у президенти (В. Кононов) // Закон і бізнес. – 2004. – 31 липня. – С. 2.
15. Партія зелених України. Маніфест‚ статут‚ програма. – К.‚ 1994. – 19 С.
16. Партія зелених України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://greenparty.ua/istoriya/
17. Передвиборна Програма Партії Зелених України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/peredviborna-programa-partiyi-zelenih-ukrayini-za-/
18. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 467 С.
19. Шевчук О. Ми та партія, яка вирішуватиме кадрові питання через барикади. Голова секретаріату Партії зелених про вибори, зв’язок і екологію // Україна молода. – 2001. – 21 вересня. – С. 4.
20. Цимбалюк А. Зелений рух в Україні: Партія зелених України // Укр. слово. – 2001. – 9–15 серпня. – С. 4–5.

Унікальність