Реферат Юридична деонтологія

  • Код товару: 17522
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з юридичної деонтології на тему Юридична деонтологія 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 18




Зміст

ВСТУП
1. Юрист: загальна характеристика
2. Основні риси юридичної професії
3. Професійне мислення юриста
4. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів
5. Види юридичної професії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Сливка С.С. Юридична деонтологія Навчальний посібник / К.: Атіка, 2008. - 296 c.
2. Університетська освіта та юридична деонтологія: навч. посіб. / Г. С. Тимчик, О. М. Котикова ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2011. - 211 с.
3. Алексеев С. С. Введение в юридическую специальность. — М., 1976. – 151 с.
4. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология: Учебник. — Харків, 2006. – 112 с.
5. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика. — К., 2004. – 207 с.
6. Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. — Х., 2004. – 175 с.
7. Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2012. - Вип. 19. - С. 259-262.
8. Марущак В. П. Нове правове мислення, правову активність, сучасну правосвідомість – на розбудову рідної країни / В. П. Марущак, О. Д. Балєсна // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 3 (cпец. вип.). - С. 118-120.


Унікальність