Реферат Основні положення Закону України Про державну таємницю

  • Код товару: 15521
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з юридичної деонтології на тему Основні положення Закону України Про державну таємницю 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 12Зміст

Вступ
1. Поняття «державної таємниці» та основні положення Закону України «Про державну таємницю»
2. Обов’язки громадянина щодо збереження державної таємниці
3. Відповідальності за порушення вамог законодавства у сфері охорони державної таємниці.
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. № 16. – ст. 93.
2. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби безпеки України від 12 серп. 2005 р. № 440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05
3. Божков І. Державна таємниця та система її охорони / І. Божков // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – №4. – 2002. – С.7-10 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pnzzi.kpi.ua/4/04_p7.pdf
4. Довженко Л. М. Поняття системи забезпечення державної таємниці України / Л. М. Довженко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 159-165.
5. Мірошник Ю. П. Організаційно-правові засади охорони державної таємниці в Україні / Ю. П. Мірошник // Наук. вісник НАВСУ. – 2004. - Вип. 4 . – С. 51-57.
6. Ответственность за государственные преступления. Часть вторая: Иные государственные преступления / Богатиков Д. И., Бушуев И. А., Иванов Н. М. и др. / Общ. ред. В. И. Курляндского, М. П. Карпушина. – М.: Юрид. лит., 1965. – 292 с.
7. Охорона державної таємниці та захист відомостей, що становлять державну таємницю. – Лекції. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://fan-5.ru/best/best-94579.php
8. Уголовное право УССР. Особенная часть: Учебник / Под ред. М. И. Бажанова, П. С. Матышевского, В. В. Сташиса. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1989. – 503 с.

Унікальність