Реферат Діяльність та правові засади СБУ

  • Код товару: 15520
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з юридичної деонтології на тему Діяльність та правові засади СБУ 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 11Зміст

Вступ
1. Принципи діяльності та законодавчі основи діяльності Служби безпеки України
2. Основні завдання та напрямки діяльності Служби безпеки України
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Закон України «Про Службу безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
4. Грек М. Завдання Служби безпеки України як правоохоронного органу / М. Грек // Публічне право. – 2012. – №3. – С. 240-247.
5. Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект. Електронний ресурс. –Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2643/
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – [23-е изд., испр.] – М. : Русск. яз., 1990. – 917 с.
7. Основні засади діяльності СБУ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=83541&cat_id=83165
8. Принципи діяльності СБУ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=83544&cat_id=83543

Унікальність