Контрольна робота з юридичної деонтології № 3

  • Код товару: 15522
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова контрольна робота з юридичної деонтології на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 21Зміст

Вступ
1. Договір з адвокатом про надання правової допомоги.
2. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій.
Висновок
Спписок використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – ст. 282.
3. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – ст. 383.
4. Відносини адвоката та клієнта на стадії прийняття доручення про надання правової допомоги. – електронний ресурс. – Режим доступу: http://minjust.cv.ua/index.php?page=/1221124153/1358255274/1370339879
5. Коротюк О. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» / О. В. Коротюк. – X.: Право, 2012. – 648 с.
6. Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х.: Право, 2011. – 384 с.
7. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://notarius-stoliarchuk.kiev.ua/діяльність-нотаріуса/полномочия-по-совершению/ 
8. Погорецький М. А. Адвокатура України: підручник / Погорецький М. А., Яновська О. Г. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.
9. Правила адвокатської етики. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/
10. Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.

Унікальність