Контрольна робота з юридичної деонтології № 2

  • Код товару: 16520
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова контрольна робота з юридичної деонтології на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 17Зміст

1. Принципи діяльності та організації нотаріату в Україні 
2. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу 
Практичні завдання
Скласти дублікат нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 10 жовтня 2009 року.
Список використаних джерел

Джерела

1. Про нотаріат : Закон від 02.09.1993 № 3425-XII : Редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page
2. Гриців М., Долинська М. С. Принципи діяльності нотаріату в Україні / Гриців М., Долинська М. С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20934/1/71-Hrytsiv-81-82.pdf
3. Засвідчення вірності перекладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://obljustif.gov.ua/5758-2/
4. Щодо нотаріального засвідчення вірності перекладу документів : Лист Національного банку від 10.12.2007 № 28-311/4422-12828 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v4422500-07
5. Теорія нотаріального процесу : Науково-практичний посібник / За заг. ред. С. Я. Фурси. - К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. - 920 с.
6. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 01.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page20
7. Кухарєв О.Є. Спадкове право України: Навч. посібник / О. Є. Кухарєв. - К.: Алерта, 2013.-328 с.
8. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Мін'юсту України від 22.02.2012 № 296/5 : Редакція від 09.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/page6


Унікальність