Реферат Стан науки інформаційного права та фактори, що визначають особливості його розвитку

  • Код товару: 15287
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Реферат Стан науки інформаційного права та фактори, що визначають особливості його розвитку на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.


Кількість сторінок: 20

Зміст

Вступ 
1. Об'єкт, предмет і система науки “Інформаційне право”
2. Фактори, що впливають на особливості розвитку інформаційного права
3. Місце інформаційного права в системі наук
4. Методи інформаційного права
Висновок
Список використаної літератури

Джерела

1. Основи інформаційного права України: навч. посіб. / [B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.]; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. — К: Знання, 2004. — 274 с.

2. Сопілко І.М. Методологічні засади виокремлення інформаційного права в системі права України / Сопілко І.М. // Юридичний вісник. — № 1 (18). — 2011. — С. 46-50

3. Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 532 с.

4. Баранов О.А. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права в Україні / Баранов О.А. // Держава і право. — Випуск 52. — С. 225-231

5. Баранов О. А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О.А. Баранов – К. : Софт Прес, 2005. – 316 с.

6. Вступ до інформаційної культури та ін- формаційного права / [В.М. Брижко, В.Д. Гав- ловський, Р.А. Калюжний та ін.]. — Ужгород: ІВА, 2003, —С. 127-128.

7. Інформаційне законодавство: Збірник за- конодавчих актів у 6 томах / За заг. ред. Ю.С. Шем- шученка, І.С. Чижа. — Т. 1. Інформаційне зако- нодавство України. — К : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. — С. 4.

8. Бачило И.Л. Информационное право: Учеб- ник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М. А. Федотов; под ред. акад. РАН Б.Н.Топорнина. 2-е изд., с из. и доп. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. — 725 с.


Унікальність