Контрольна робота з господарського процесу № 6

  • Код товару: 18506
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з господарського процесу авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 20


Зміст

ВСТУП

1. Стадії господарського процесу - стадії вирішення господарського спору
2. Процесуальний статус відповідача в господарському процесі
Задача
ТОВ звернулось до господарського суду з позовом до Державного комерційного підприємства про примушення підприємства дати відповідь на направлену йому ТОВ претензію, а також сплату передбаченої законодавством неустойки в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Яке рішення повинен ухвалити суд? Яка відповідальність передбачена законодавством за порушення правил досудового врегулювання господарських спорів?
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 6. – Ст. 56.
2. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і допов. станом на 1 лип. 2011 р.) : наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юстініан, 2011. – 1160 с.
3. Господарське процесуальне право : підручник / за ред. М. Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2012. – 400 с.
4. Дудник Л. М. Українське господарське право та господарське процесуальне право: курс лекцій: Навчальний посібник – К. : Поліграфцентр «Геопринт», 2015. – 569 с.
5. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред. О.І. Харитонової. – К. : 2006. – 1200 с.
6. Первушина А. А., Хатнюк Н. С. Інститут сторін як основних учасників господарського процесу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2012. – № 3(24). – С. 103-109.
7. Степанова Т. В. Щодо стадій господарського судочинства / Т. В. Степанова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. –№ 5. – С. 57-59.