Контрольна робота з біржового права

  • Код товару: 14610
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова контрольна робота з біржового права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 18Зміст

І. Теоретична частина
1.1. Майно товарної біржі: поняття та підстави його формування 
1.2.Члени товарної біржі, їх права та обов'язки.
ІІ. Практична частина
2.1. Скласти задачу (сформулювати проблемну практичну ситуацію) за теоретичним питанням 1.1 та вирішити її.
2.2. Скласти тести за теоретичним питанням 

Джерела

1.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/pag

2. Закон України “Про товарну біржу” від 10.12. 1991 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1956-1

3. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей», 2005. —608 с.

4. Бобкова А.Г., Моісесв Ю.О. Біржове право: посібник, 2005. - 200 с

5. Деревнін В.С. Товарна біржа як суб'єкт цивільно-правових відносин / Деревнін В.С. // Актуальні проблеми держави та права. — 2008. — С. 119-12

6. Деревнін В.С. Поняття товарної біржі за чинним законодавством України / Деревнін В.С. // Актуальні проблеми держави та права. — 2012. — С. 467-47

7. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. — К.: Кондор, 2003. — 400 с

8. Інфраструктура товарного ринку / Савощенко А.С. Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2004 – с. 51