Курсова Порушення банківського законодавства і порядок застосування санкцій НБУ

  • Код товару: 17305
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з банківського права на тему Порушення банківського законодавства і порядок застосування санкцій НБУ на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇЇ ВИДИ
1.1. Поняття та ознаки відповідальності за порушення банківського законодавства в системі юридичної відповідальності
1.2. Адміністративна відповідальність за порушення банківського законодавства
1.3. Кримінальна відповідальність за порушення банківського законодавства
РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
2.1. Наглядова діяльність Національного Банку України
2.2. Заходи впливу, що застосовуються за Національним Банком України за порушення банківського законодавства
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. / Ю. В. Ващенко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с.
2. Банківське право України: Підруч. / Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г.: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 397 с.
3. Сторожук І. П. До питання про місце банківського права в системі права України / І. П. Сторожук // Університетські наукові записки . - 2010. - № 3. - С. 127-130.
4. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. – Ст. 238.
5. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5. – Ст. 30.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073 - Х / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51.
7. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 / Кабінет Міністрів України. – Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.
8. Трипольська М. І. Проблемні питання застосування фінансово-правової відповідальності за порушення банківського законодавства в Україні та Російській Федерації / М. І. Трипольська // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2013. - № 2. - С. 88-93.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341- III / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25.
10. Омельчук О. М. Кримінальне право України Навчальний посібник. Загальна частина. – К.: Правова єдність, 2010. – 208 с.
11. Чернадчук Т. О. Банківська діяльність як сфера виникнення та розвитку інформаційних правовідносин / Т. О. Чернадчук // Право та державне управління : зб. наук. праць .– Запоріжжя: КПУ, 2013. — № 1 (10). – С. 88–91.
12. Про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України № 380 від 17.11.1997 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0486500-97.
13. Чернадчук В. Д. Заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: поняття та види / В. Д. Чернадчук // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2014. - № 2. - С. 38-43.
14. Костюченко О. А. Банківське право: Підручник / О. А. Костюченко. - 2-ге вид., переробл. та до-пов. – К.: Атіка, 2011.- 376 с.
15. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 104 с.
16. Шамрай В. О. Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства у системі міжнародних розрахунків / В. О. Шамрай, О.М. Понамарчук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2011. - Вип. 7. - С. 285-289.
17. Юрчишена Л. В. Проблеми діяльності комерційних банків та заходи впливу НБУ за порушення банківського законодавства / Л. В. Юрчишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2014. - № 2. - С. 38-45.
18. Мисливий В. А. Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони / В. А. Мисливий, A. М. Клочко // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 174–180.
19. Івченко К. А. Шляхи вдосконалення банківського законодавства України / К. А. Івченко // Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 49. - С. 237-245.
20. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4.
21. Селезньова О. М. Теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 4. – С. 27-30.

Унікальність