Курсова Акредитивні форми розрахунку

  • Код товару: 15270
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Курсова робота Акредитивні форми розрахунку авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 29

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Акредитивна форма розрахунку: поняття та характеристика
РОЗДІЛ ІІ. Класифікація акредитивних форм розрахунків
РОЗДІЛ ІІІ. Правове регулювання порядку проведення акредитивних розрахунків згідно з чинним законодавством
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

3. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затверджена постановою Національного банку України від 21.01.20042004 № 22 // Офіційний вісник України вiд 16.04.2004 – 2004 р. – № 13.

4. Акредитивна форма розрахунків. – Режим доступу: http:// ufpp.kiev.ua/akreditivna-forma-rozraxunkiv.

5. Бондаренко С.І. Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями / Бондаренко С.І. // Фінанси України. - 2000. - № 3.

6. Василенко О.В. Розробка та затвердження акредитивних операцій / Держава та регіони. – 2009. - № 2.

7. Васил’єва В. Облік та практика застосування акредитиву у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Академії митної служби України. – 2007. - № 1 (33).8-17 с.

8. Гетьманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: Навчальний посібник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2007.

9. Лисенков Ю., Педь І. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях // Вісник НБУ. – 2003. - № 7. 

10. Ковальчук К.Ф., Козенков Д.Є., Момот Ю.Г. Міжнародні кредитно-розрахункові та валюні операції: Навчальний посібник. К:. «Центр учбової літератури». – 2013. 

11. Колеснікова Г.В., Ляхенко В.І., Охременко С.В. Акредитивні форми розрахунків як гарантія здійснення платежу // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 3(29).

12. Костюк А. Оформлення акредитивів // Баланс. – 2008. № 82.

13. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібн. – К., 2010.

14. Озель Д.М. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа. – 2005. - № 3.

15. Поддєрогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: МАУП, 2005.

16. Семикова П.В. Аккредитивы как инструменты платежа // Финансы и кредит.– 2003. – № 2. – C.10-15.

17. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Навч. посіб. / Руденко Л.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632с.

18. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація МТП № 600, 2007.

19. Федосік І.М. Застосування акредитивної форми розрахунку українськими банками у сфері міжнародних розрахунків // Вісник у-ту банківської справи Національного банку України. – 2008. - № 3.

20. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне 

Унікальність