Контрольна робота з житлового права № 1

  • Код товару: 15264
  • Наявність: В наявності
70 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Контрольна работа з житлового права № 1 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.


Кількість сторінок: 20

Зміст

1. Здійснення права на отримання житла через часткову участь осіб у житловому будівництві.

2. Мазур по переводу з Куп'янського МВВС перейшов в УВС м. Харкова, де був  взятий на квартирний облік у жовтні 2004 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік у Куп'янську (грудень 1999), він подав скаргу на ім'я голови районної Ради народних депутатів. При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив 3-кімнатну квартиру  в м. Куп'янську сім'ї своєї старшої дочки і в Харкові проживає за договором найму в приватизованій 2-кімнатній квартирі свого одинокого батька. На підставі встановленого виконком констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні.
Мазур оскаржив рішення виконкому и суді.

Джерела

1.  Житловий кодекс Української РСР. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2013. - с. 145

2. Закон  України «Про  інвестиційну  діяльність» : від 18.09.1991 р.,  № 1560-XII // ВВР України. - 1991. - № 47. - Ст. 646. 

3. Цивільний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2013. - с. 645

4. Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В. Житлове право України Науково-практичний посібник. -Харків: Еспада, 2001. - 318 с.

5. М. К. Галянгич Житлове право України; Навч. посібпик. — К: Юрінком Інтер, 2008. — 528 с.

6. І.В. Курафєєва Співвідношення фнвестиційного договору з договором про пайову участь у будівництві житла. // Наковий Вісгник — 2010-1. - с. 194 — 200

7. Дроздова Н. В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : дис. … кандидата  юрид.  наук / Дроздова Н. В. – К., 2006 – 193 с. 

8. Я.С. Карп'як Інвестування житлового будівництва за договорами часткової (пайової) участі та інвестиційними договорами // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10 — с. 194 — 201

9. І.А. Селіванова Договір про пайову участь (за підсумками департаменту) // Юридичний Радник. - №3. - 2005 — с. 1-5

10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 1. - 736 с.Зуйкова Л. Договор-невидимка / эж-ЮРИСТ. – 2005. – № 2. – С. 3. 

11.  Скаржинський  М.  В.  Житло  як  об’єкт цивільно-правових  відносин:  дис. … кандидата  юрид.  наук : 12.00.03 / Скаржинський М. В. – К., 2006. – 219 с. 


Унікальність