Реферат Земля як об'єкт навколишнього природного середовища

  • Код товару: 16005
  • Наявність: В наявності
60 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з земельного права на тему Земля як об'єкт навколишнього природного середовища на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 13


Зміст

Вступ
1. Земля як об'єкт правової охорони і використання. Категорії земель
2. Охорона земель як об'єкта природного середовища
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27. 
3. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – ст. 349.
4. Земля як об'єкт правової охорони і використання. Категорії земель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ekologichne-pravo/4144-zemlya-yak-ob-ekt-pravovoji-okhoroni-i-vikoristannya-kategoriji-zemel.html
5. Екологічне право: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Б45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X. : Право, 2013. – 432 с.
6. Екологічне право України. Особлива частина [текст]: навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 432 с.
7. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К. : Алерта, 2013. – 544 с.
8. Охорона земель як об'єкта природного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/agrar-pravo/79.php