Реферат Правове регулювання використання охоронних зон

  • Код товару: 16010
  • Наявність: В наявності
50 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з земельного права на тему Правове регулювання використання охоронних зон на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 22 сторінки


Зміст

Вступ
1. Поняття та сворення охоронних зон
2. Загальна характеристика правового регулювання використання охоронних зон
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.

2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 39. – ст. 333.
3. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 5-6. – ст. 46.
4. Закон України «Про Природо-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1992. – № 34. – ст. 502.
5. Екологічне право: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Б45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X. : Право, 2013. – 432 с.
6. Екологічне право України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. — Х. : Право, 2009. – 328 с.
7. Екологічне законодавство України : cтаном на 15 лют. 2012 р. - К. : Істина, 2012. – 406 с.
8. Екологічне право України. Особлива частина [текст]: навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 432 с.
9. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К. : Алерта, 2013. – 544 с.
10. Ступень М., Тібілова Л. Нормативно-правові аспекти використання земель у зонах обмеженого режиму землекористування / М.Ступень, Л.Тібілова // Аграрна економіка. – 2010. – т. 3. – № 1-2. – С. 51.

Унікальність