Реферат Державне агенство України із земельних ресурсів його структура і повноваження

  • Код товару: 16002
  • Наявність: В наявності
60 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готовий реферат з земельного права на тему Державне агенство України із земельних ресурсів його структура і повноваження на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.


Загальна кількість сторінок - 14


 

Зміст

Вступ 
1. Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин 
2. Структура Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
3. Повноваження Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Мілімко Л. В. Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин / Мілімко Л. В.// Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 63. – 111- 116.
2. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 : Редакція від 22.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
3. Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України, Положення від 14.01.2015 № 15 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF
4. Державна служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://land.gov.ua/
5. Земельний кодекс України : Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III : Редакція від 03.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Унікальність