Курсова Визнання боржника банкрутом: особливості, процедура, наслідки

  • Код товару: 1500105
  • Наявність: В наявності
100 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з цивільного права Визнання боржника банкрутом: особливості, процедура, наслідки на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

 

Загальна кількість сторінок - 27

Зміст
Вступ
1. Поняття банкрутства та його суб'єкти.
2. Досудова санація.
3. Судовий розгляд справи про банкрутство.
4. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство
5. Наслідки визнання боржника банкрутом.
Висновок
Література
Джерела

1. Бірюков І.А., Заїка Ю.О.Цивільне право України. Загальна частина Навчальний посібник / К.: КНТ, 2006.- 480 c.

2. Господарське право України: Підручник для студентів юридичнихспеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

3. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с

4. Закон України  “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 

5. Цивільний кодекс України. - Х.: ТОВ “Одіссей”, 2012. - с. 365

6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /  Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.


Унікальність