Курсова Правові проблеми (законодавчі) регулювання відносин корпоративного майна подружжя

  • Код товару: 1700132
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готова курсова робота з цивільного права Правові проблеми (законодавчі) регулювання відносин корпоративного майна подружжяна момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 11


Зміст
Джерела

1. Про підприємства в Україні : Верховна Рада УРСР; Закон від 27.03.1991 № 887-XII : Втрата чинності від 01.01.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12
2. Про власність : Верховна Рада УРСР; Закон від 07.02.1991 № 697-XII : Втрата чинності від 20.06.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/697-12
3. Про акціонерні товариства : Закон від 17.09.2008 № 514-VI : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
4. Набойщикова О.В. Корпоративні права подружжя та особливості їх здійснення і захисту / Набойщикова О.В. // Європейські перспективи. – 2011. - № 1. – С. 128-133.
5. Сімейний кодекс України : Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III : Редакція від 10.11.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page2
6. Вінтоняк Н. Д. Правовий режим спільного майна подружжя, переданого до статутного капіталу юридичної особи / Вінтоняк Н. Д. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ndippp.gov.ua/content/% B8
7. Цікало В.І., Оприско М.В. Корпоративні права подружжя:  складні питання у судовій практиці / Цікало В.І., Оприско М.В. // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 10 (182). – С. 43-47.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства „ІКІО“ щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України :
Конституційний Суд; Рішення від 19.09.2012 № 17-рп/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-12
9, Про  практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання  шлюбу,  визнання  його  недійсним  і  поділу  спільного  майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного  Суду  України   від 21.12.2007 № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07
10. Спасибо-Фатєєва І.В. Права подружжя на майно приватного підприємства / Спасибо-Фатєєва І.В. // Право України. - 2012. - № 11/12. - С. 294-304.

Унікальність