Реферат Великий терор

  • Код товару: 18560
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з історії держави та права зарубіжних країн на тему Великий терор на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 6


Зміст

Великий терор
Список використаних джерел

Джерела

1.Філософія / ред. М. Горлач, В. Кремень. – Харків : Форум, 2001. – 654 с

2. Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина – Х.: Право, 2007. – 396 с.
3. Політичні теорії Нового часу: західна традиція[Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://lektsii.net/4-43238.html
4. Політичні концепції нового часу та їх філософський зміст [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://history.udpu.org.ua/ebooks/ist_polit_dumky/pages/8.html
5. Остапець І. Ю. Теоретичні моделі реалізації свободи в працях мислителів Нового часу / Остапець І. Ю. // Грані. - 2014. - № 5 (109). – С. 18-22.
6. Історія правових та політичних вчень : Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Istorija_politichnikh_ ta_pravovikh_vchen_-_praktikum.pdf
7. Всесвітня історія : навч. посіб. / Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
8. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. В. Россіхін, С. І. Власенко ; за ред. Л. М. Маймескулова. - X.: Право, 2011. - 520
9. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посіб. / 5-те вид., перероб. і допов. — К. : Істина, 2005. - 768 с.
10. Трофанчук Г. I.Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 448 с.

Унікальність