Реферат Правовий світогляд Гегеля

  • Код товару: 17181
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з історії вчень про державу та право на тему Правовий світогляд Гегеля на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 10Зміст

Вступ
1. Правовий світогляд Гегеля
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Брегеда А. Ю. Основи політології : навч. посіб. / А. Ю. Брегеда. - К.: КНЕУ. 2010. - 312 с.

2. Соколов С. В. Соціальна філософія: Підручник - посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 440 с.
3. Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи : навч. посіб. / Г. І. Волинко, В. С. Крисаченко. - Х.: СПДФЛ Чиженко С. Ю. ТОВ РИФ 2010. - 512 с.
4. Маркс К. К критике гегелевской философии права / К. Маркс // Гражданское общество. // [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.civisbook.ru/files/File/Marks_K%20kriike.pdf
5. Філософія науки: Словник основних термінів. - М.: Академічний Проект, 2014. - 320 с.
6. Голубінцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Філософія для технічних вузів. Серія «Вища освіта» - Ростов на Дону: Вид-во «Фенікс», 2011. - 640 с.
7. Гегель Г. Філософія історії. Лекції. 2014. – 860 с.

Унікальність