Реферат Держава і право країн доколумбової Америки

  • Код товару: 14182
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Реферат Держава і право країн доколумбової Америки на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

План

Кількість сторінок: 21

Зміст

Вступ
1. Типологія доколумбових цивілізацій Америки. 
2. Джерельна база історичної реконструкції. 
3. Становлення державності в народів майя. 
4. Стародавні культури на території Мексики та Центральної Америки.
5. Міста-держави майя – загальна характеристика. 
6. Занепад давніх міст майя та толтекська експансія. 
7. Суспільний устрій, його соціальна та політична структура, правовий стан населення. 
8. Державний устрій майя-толтекської держави (політії, гегемонії та територіальні царства).
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.- 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч.  закл. / Л.  М.  Маймескулов,  Д.  А.  Тихоненков,  В.  В.  Россіхін, С. І. Власенко ; за ред. Л. М. Маймескулова. – Х. : Право, 2011. – 520 с.

3. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. 22е вид. перероб. й доп. : Навч.посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 730 с.

4. Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2005. – 504 с.

5. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навч. Посіб. / Т. В. Орлова. — К. : Знання, 2012. — 446 с. 

Унікальність