Реферат Автоматизовані системи поняття види

  • Код товару: 17600
  • Наявність: В наявності
0 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

  • Огляд товару
  • Важлива інформація
  • Зміст
  • Джерела
  • Унікальність

Готовий реферат з інформаційного права на тему Автоматизовані системи: поняття, види на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 21
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика автоматизованих систем
РОЗДІЛ 2. Класифікація автоматизованих систем
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Автоматизовані системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Автоматизована_система.
2. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 С.
3. Густав О., Джангуідо П. Цифрові системи автоматизації і управління. - СПб.: Невський Діалект, 2005. – 557 С.
4. Гейтс Б. Бізнес зі швидкістю думки. - М.: ЕКСМО-Прес, 2005. – 73 С.
5. Друкер П. Завдання менеджменту в ХХI столітті. - М.: Вільямс, 2006. – 153 С. 
6. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 С.
7. Інформатика. Базовий курс/Симонович С.В. та ін - СПб: Питер, 2005. - 640 С.
8. Симонович С., Євсєєв Г., Алексєєв А. Загальна інформатика. – М.: АСТ-Пресс, 2006. – 592 С.
9. Вілсон С., Мейплс Б., Лендгрейв Т. Принципи проектування та розробки програмного забезпечення. - М.: Російська Редакція, 2005. – 249 С.
10. Устинова Г.М. Інформаційні системи менеджменту/Навчальний посібник. – СПб: ДіаСофт ЮП, 2004. – 368 С.

Унікальність