Земельне право

Земля як об'єкт навколишнього природного середовища (Код: 16005)

Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Земля як об'єкт навколишнього природного середовища на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 13

Зміст


Вступ
1. Земля як об'єкт правової охорони і використання. Категорії земель
2. Охорона земель як об'єкта природного середовища
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми. Земельні ресурси України – найдорожче багатство її народу. Цінність землі як національного багатства полягає в її багатофункціональному …
Мета даної роботи …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
….
Об’єктом дослідження ….
Предметом дослідження …

1. ЗЕМЛЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ. КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 14 Конституції України та ст. 1 Земельного кодексу України проголошують: «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави». Ця норма безпосередньо вказує на особливо важливу роль, значення даного компонента природи для людини, суспільства та держави [1; 2]….
….
Якщо звернутись до законодавчого визначення поняття «земля», то на сьогодні воно представлене в Законі України «Про охорону земель». Відповідно до ст. 1 цього Закону земля – це поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею. В Конвенції ООН про боротьбу з опусетлюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (2002 р.) дається міжнародно-правове визначення цього поняття: «земля – означає земну біопродуктивну систему, що включає в себе ґрунт, воду, рослинність, іншу біомасу, а також екологічні і гідрологічні процеси, що відбуваються усередині системи» [3]….
….
Землі лісогосподарського призначення. Ця категорія земель до введення в дію нової редакції Лісового кодексу України і внесення відповідних змін в земельне законодавство мала назву «землі лісового фонду». До земель лісогосподарського призначення належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб …. [7, c. 220].

Отже, …
2. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЯК ОБ'ЄКТА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Незважаючи нате що останнім часом внесення мінеральних добрив значно скоротилося, спеціалісти стверджують, що сільськогосподарські угіддя перенасичені пестицидами та отрутохімікатами, тобто надмірна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва супроводжується максимально можливим освоєнням земельного фонду [8]….

Законом передбачені граничне допустимі концентрації хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин у грунті і порядок їх визначення. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і грунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється [8]….
Таким чином, ….
ВИСНОВКИ

Земля є важливим природним об'єктом, який має свою специфіку. Серед ЇЇ характерних ознак можна виокремити обмеженість, незамінність, локалізованість та неможливість перенесення у просторі тощо. Однією з найважливіших властивостей землі є її родючість, завдяки чому вона ….

Використані джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
3. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – ст. 349.
4. Земля як об'єкт правової охорони і використання. Категорії земель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ekologichne-pravo/4144-zemlya-yak-ob-ekt-pravovoji-okhoroni-i-vikoristannya-kategoriji-zemel.html
5. Екологічне право: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Б45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X. : Право, 2013. – 432 с.
6. Екологічне право України. Особлива частина [текст]: навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 432 с.
7. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К. : Алерта, 2013. – 544 с.
8. Охорона земель як об'єкта природного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/agrar-pravo/79.php

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук