Земельне право

Загальні засади обчислення розміру земельного податку за різні категорії земель (Код: 15271)

Опис


Готовий реферат з земельного права Украъни на тему Загальні засади обчислення розміру земельного податку за різні категорії земель на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.
Загальна кількість сторінок - 14

Зміст


Вступ
1. Загальні засади обчислення розміру земельного податку за різні категорії земель
2. Пільги зі сплати земельного податку
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


Вступ
Земельні відносини в Україні посідають і посідатимуть одне з чільних місць у житті держави та суспільства. Тому цілком очевидно, що вони мають бути належним чином врегульовані на вищому законодавчому рівні. ...
....На сьогоднішній день основним нормативним документом, що регулює зем.ельні відносини, є новий Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. Стаття 206 Земельного кодексу України визначає, що використання землі в Україні є платним. Податок за землю належить до загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів)....
Об’єктом дослідження даної роботи є ........
Мета даної роботи полягає у..........
Використовувалися наукова література, статті та електронні ресурси. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, Г. Анісімова, Н. Багай, А. Гетьман, І. Каракаш, Т. Коваленко, Р. Марусенко, А. Мірошниченко, О. Погрібний, А. Шеремет, М. Шульга та інші.

1. Загальні засади обчислення розміру земельного податку за різні категорії земель
...........
У п. 14.1.147 ст. 14 Податкового кодексу України закріплено, що плата за землю – загально-державний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності [3]. Законодавство України, що регламентує відносини в сфері оподаткування землі, передбачає встановлення ставок земельного податку окремо для кожної категорії земель..........
Податок за земельні ділянки, надані для потреб лісового господарства, за винятком ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється як складова плати за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством...........
Податок за земельні ділянки, надані на землях водного фонду, за винятком земельних ділянок сільськогосподарського використання, справляється у розмірі 0,3% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.........
За порушення законодавства України в сфері земельного оподаткування (а саме за несплату або несвоєчасну сплату земельного податку) може наставати фінансова, адміністративна, кримінальна відповідальність. Так, фінансова відповідальність наступає у вигляді пені у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу або на день його погашення. Також мірою фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства в сфері земельного оподаткування є штрафи у розмірі 5%, 10%, 50% від суми податкової заборгованості залежно від виду правопорушення. Адміністративна відповідальність наступає за такі правопорушення як неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів, невиконання законних вимог посадових осіб...........
органів державної податкової служби та інших. ............ [6, c. 450].

2. Пільги зі сплати земельного податку
Земельний податок – це обов’язковий платіж, що стягується з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками............
До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам (абз. другий п. 284.1 ст. 284 Кодексу) [9]. ........
Крім того, пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України визначено, що міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, який сплачується на відповідній території у вигляді часткового звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку. Такі пільги надаються лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів [8]. ......
Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб.........

Висновки
Підводячи підсумки, можна сказати що.....

Використані джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
4. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.
5. Мірошниченко А. М. Земельне право України. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ,

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук