Земельне право

Правовий статус загальнодержавних і місцевих курортів (Код: 16013)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Правовий статус загальнодержавних і місцевих курортів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 14

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття, види та ознаки курортів
2. Порядок надання статусу курорту
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 24. – ст. 189.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
3. Закон Ук¬раїни «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – ст. 546.
4. Закон України «Про курорти» від 5.11.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 50. – ст. 435.
5. Закон України «Про державну екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 8. – ст. 45.
6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 27. – ст. 218.
7. Ґудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій [Текст] / Ґудзь П.В. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2001. – 270 с.
8. Екологічне право: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Б45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X. : Право, 2013. – 432 с.
9. Екологічне право України. Особлива частина [текст]: навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 432 с.
10. Курорти та їх типии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukr-tur.narod.ru/turizm/rekreabalneo/typykurort/typykurort.htm
11. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К. : Алерта, 2013. – 544 с.
12. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих зон, курортів. Види курортних та лікувально-оздоровчих зон і курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adhdportal.com/book_632_chapter_69__2._Porjadok_utvorennja_kurortnikh_ta_lkuvalno-ozdorovchikhzon,_kurortv._Vidi_kurortnikh_ta_lkuvalno-ozdorovchikh_zon__kurortv.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук