Земельне право

Правовий режим земель житлової та громадської забудови (Код: 16011)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Правовий режим земель житлової та громадської забудови на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 16

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття, ознаки та склад земель житлової та громадської забудови
2. Використання та управління земелями житлової та громадської забудови
3. Державна політика у сфері земель житлової та громадської забудови
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
2. Волков Г. А. Принципы земельного права как важнейший элемент эколого-правового механизма (в развитие идей В. В. Петрова) / Г. А. Волков //Экологическое право. – 2009. – №2–3. – С. 40-47.
3. Галунько В. В. Публічпий інтерес в адміністративному праві / В. В. Галунько // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 178-182.
4. Земельний кодекс України. Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zem.ua/uk/53-komentar-do-zakonu-ukrajini-pro-derzhavnij-zemelnij-kadastr/1668-zemelnij-kodeks-ukrajini-stattya-38-viznachennya-zemel-zhitlovoji-ta-gromadskoji-zabudovi
5. Землі житлової та громадської забудови. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://l-assis.com/publ/pravove_reguljuvannja_zemel_zhitlovoji_ta_gromadskoji_zabudovi/1-1-0-57
6. Іванова Є. О. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.06 І Є.О Іванова.; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. –Харків, 2007. – 18 с.
7. Міхно О. І. Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки університету) / О. І. Міхно; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 156 с.
8. Романенко А. В. Правова політика держави у сфері земель житлової та громадської забудови: - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/Pravo/7_156120.doc.htm
9. Сіряченко І. І. Проблеми правового регулювання використання земель населених пунктів // Проблеми земельного, аграрного та екологічного законодавства. -2008. – № 1. – С. 112-114.
10. Стефанчук Р. Шляхи реформування цивільного законодавства: погляд на Захід та Схід / Р. Стефанчук // Право України. – 2009. – № 8. – С. 53-61.
11. Федчишин Д. В. Щодо ознак земель громадської забудови / Федчишин Дмитро Володимирович // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 17-18 трав. 2013 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2013. – С. 268-270.
12. Шеремет А. П., Земельне право України: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук