Земельне право

Право територіальної громади на землю (Код: 17084)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з земельного права на тему Право територіальної громади на землю на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ЗЕМЛЮ
1.1. Нормативно-правове регулювання права територіальної громади на землю
1.2. Територіальна громада як суб’єкт права власності на землю
РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
2.1. Особливості набуття прав на землю територіальними громадами
2.2. Порядок реалізації права територіальної громади на землю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Алфьоров С. В. Територіальна громада: поняття, ознаки, проблеми функціонування в Україні. / С. В. Алфьоров // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. -№ 1(16) - С. 47-50 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
2. Бобровська О. Ю., Замковий О. І. Комунальна власність як економічний базис формування, існування і розвитку місцевого самоврядування. / О. Ю. Бобровська, О. І. Замковий//. - 2010. - С. 1-8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua
3. Бізікін С. В. Періодизація нормативно-правової бази регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування в Україні. / С. В. Бізікін // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - С. 1-8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kbuapa.kharkiv
4. Волинець Т. В. Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності / Т. В. Волинець // Наше право. - 2016. - № 2. - С. 157-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2016_2_28.
5. Гурняк І., Яремчук О Територіальна громада як суб’єкт господарювання / І. Гурняк, О. Яремчук // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 3 (22). - С. 245-255. /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dbuapa.dp.ua
6. Гурняк І. Територіальні громади: від віртуальності до ефективного власника// [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// necu.org.ua
7. Костяшкін І. О. Розподіл земель у правовому забезпеченні соціальної функції права власності на землю в Україні. / І. О. Костяшкін // Прикарпатський юридичний вісник. - 2014. №3(6) - С. 134-143 /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.pjv.nuoua.od.ua
8. Кулинич П. Право сільської громади на землю в контексті адміністративно-територіальної реформи / П. Кулинич // Віче. - 2015. - № 14. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_14_4.
9. Литвинець В. М. Право територіальної громади села на землю. : дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : Спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право історія політичних і правових учень/ В. М. Литвинець // Київ 2011 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// mydisser.com
10. Попов А. Поняття, зміст і завдання консолідації земель. / А. Попов // Землевпорядний вісник. - 2015. -№ 1- С. 35-40 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
11. Русанова С. Ю. Муніципальні права членів територіальної громади: поняття та класифікація / С. Ю. Русанова // Форум права. - 2009. - № 2. - С. 369-374 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09rcjptk.pdf
12. Строкань В. І. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт земельних відносин. / В. І. Строкань // - 2010. - С. 1-4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.dridu.dp.ua
13. Строкань В. І. Діяльність органів місцевогосамоврядування як суб’єкта земельних відносин в Україні. : дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування/ В. І. Строкань // Київ 2011 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// mydisser.com
14. Сухарська Л. В. Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громадию / Л. В. Сухарська // Herald of the NAPA under the President of Ukraine. - 2016. - № 1. - С. 119-125 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// academy.gov.ua
15. Соловей Н. С. Суб’єкти права комунальної власності в Україні / Н. С. Соловей // Форум права. - 2016. - № 5. - С. 180-184 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_31.pdf
16. Самородов А. С. Розмежування повноважень місцевих державних адміністрацій та інших органів державної влади, місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. / А. С. Самородов // Проблеми законності. - 2015. №129 - С. 154-162 /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// cyberleninka.ru
17. Сторонянська І. З., Пелехатий А. О Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи. / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. - 2014. - №. 3. - С. 228-238. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua
18. Троцька М. В. Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси / М. В. Троцька // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 309-312 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_50.pdf
19. Рябець К. А., Самойлов М. В. Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю. / К. А. Рябець, М. В. Самойлов // Юридична наука. - 2015. - №5 - С. 40-46 /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
20. Чумакова О. В. Напрямки розвитку конституційно-правової основи місцевого самоврядування в Україні. / О. В. Чумакова // - 2008. - № 1. - С. 1-12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://velton.ua
21. Земельне право України. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua
22. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
23. Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 16.04.2017 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua
24. Науково практичний коментар до Земельного кодексу України// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mego.info
25. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 02.11.2016 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
26. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 1559-17: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 09.12.2015 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua
27. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19.03.2017 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua
28. Методичні рекомендації Міністерства юстиції України. Порядок визнання спадщини відумерлою. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // justice.km.gov.ua
29. Пухтинський М. Оновлення Конституції України та регулювання суспільних відносин у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування/ М. Пухтинський // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 2(12). - С. 22-27 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cvk.gov.ua

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук