Земельне право

Порядок вирішення земельних спорів судами загальної юрисдикції (Код: 16009)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Порядок вирішення земельних спорів судами загальної юрисдикції на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 14 сторінок

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття та особливості земельного спору
2. Вирішення земельних спорів виключно судами
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40-41, 42. –ст. 492.
4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 6. – ст. 56.
5. Кодекс адміністративного судочинства від від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 35-36. – № 37. – ст. 446.
6. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ : Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 6.
7. Актуальні проблеми вирішення земельних спорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/2300/1/Актуальні%20проблеми%20вирішення%20земельних%20спорів.pdf
8. Земельное право : [учеб. пособие] / под ред. Р. К. Гусева. – М. : Контакт ; Инфра-М, 2001. – 200 с.
9. Земельное право России : [учебник] / под ред. Г. В. Чубукова. – М. : Новый Юрист, 2002. – 269 с.
10. Земельний кодекс України : [наук.-практ. коментар] / за ред. В. І. Семчика. – К. : Ін Юре, 2003. – 492 с.
11. Ерофеев Б. В. Земельное право России : [учебник] / Б.В. Ерофеев ; отв. ред. Н.И. Краснов. – 9-е изд., перераб. – М. : Юрайт-Издат, 2004. – 403 с.
12. Осокин Н. Н. Земельные споры в судах / Н. Н. Осокин // Советская юстиция. – 1992. – № 9–10. – С. 11.
13. Романов В. В. Споры, возникающие из земельных правоотношений / В. В. Романов // Российская юстиция. – 1998. – № 8. – С. 23.
14. Сидорук Д. С. Актуальні питанні вирішення земельних спорів у судовому порядку / Д. С. Сидорук // Актуальнi проблеми держави i права. – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v46/54.pdf
15. Федорова Ю. Н. Разрешение земельных споров по законодательству Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Ю. Н. Федорова ; Саратовская государственная академия права. – Саратов, 2004. – 290 с.
16. Філюк П. Проблемні питання вирішення земельних спорів як наслідок реформування судово-правової системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-pressa.com/article-593.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук