Земельне право

Поняття та загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства (Код: 16007)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Поняття та загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальний обсяг роботи становить 17 сторінок

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття за зміст відповідальності за порушення земельного законодавства
2. Функції відповідальності за порушення земельного законодавства
3. Види відповідальності за порушення земельного законодавства
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Кодекс України про адміністративні правопорушення выд 07.12. 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984. – додаток до № 51. – ст. 1122.
2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
4. Цивільний кодекс Українивід 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
5. Бондарчук Н. В. Актуальні питання адміністративної відповідальності за земельні правопорушення / Н. В. Бондарчук // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 24 (63). - № 2. – 2011. – С. 407-411.
6. Дуліна О. В. Проблеми розмежування відповідальності у сфері земельних відносин / О. В. Дуліна // Порівняльноана- літичне право. – 2014. – № 5. – С. 240-243.
7. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. -344 с.
8. Земельне право України: Підручник / Г. М. Беженар [та ін.]; ред. О. О. Погрібний, І. І. Каракаш; Одеська національна юридична академія. – К.: Істина, 2003. – 446 с.
9. Иоффе О. Обязательственное право. – Госюриздат, 1975. – С. 97.
10. Корнєєв Ю. В. Земельне право. 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 248 с.
11. Мілімко Л. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин / Л. Мілімко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 28-38.
12. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта, 2013. – 512 с.
13. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.
14. Погойда В. П. Правове і картографічне забезпечення використання земельних ресурсів / В. П. Погойда, Н. В. Свір // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2009. – Вип. 9. – С. 201-206.
15. Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / За ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2006. – С. 340-342.
16. Тархов В. А. Ответственость по советскому праву. – Саратов, 1973 р. – С. 8-10.
17. Халфина Р. О. Общее учение о правонарушении. – М., 1974. – С. 316.
18. Цуркан В. В. Щодо встановленоъ земельним кодексом Украъни выдповыдальносты за порушення земельного законодавства. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/3012/1/Цуркан%20В.%20В.%20Щодо%20встановленої%20Земельним%20кодексом%20України%20відповідальності%20за%20порушення%20земельного%20законодавства%20.pdf
19. Шульга М. В. Особливості юридичної відповідальності у земельному праві. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7200/1/SHulga_468.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук