Земельне право

Контрольна робота з земельного права № 5 (Код: 16017)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з земельного права № 5 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 17


Зміст


1. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
2. Моніторинг земель
3. Скласти проект рішення про викуп земельної ділянки

Джерела


1. Земельний кодекс України від 25.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – ст. 27.
2. Постанова КМУ № 661 від 20.08.1993 року «Про затвердження положення про моніторинг земель» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-93-п
3. Аграрне право України : Підручник / За ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448 с.
4. Земельне право. – 2-ге вид. перероб. та доп : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 248 с.
5. Кулинич П. Ф. Поняття та юридичні ознаки земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kul.kiev.ua/images/chasop/2009_2/204.doc
6. Міністерство екології та природних ресурсів України. Інформаційно-аналітичний центр Державної системи моніторингу довкілля [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/monitoring
7. Міхно О. І. Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки університету) / О. І. Міхно; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 156 с.
8. Романко Р. М. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення моніторингу земель / Р. М. Романко, Р. І. Беспалько // Геодез., картогр. і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2013. – Вип. 78. – С. 218-221.
9. Шеремет А. П., Земельне право України: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук